ข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาล

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ?

…ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาล

เรื่องนี้สอบถามกับพญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ถาม : ป่วยโควิด-19 หายเองได้หรือไม่ ?
ตอบ : หากเชื้อไม่เยอะและร่างกายแข็งแรง คนไข้สามารถหายเองได้

ถาม : มีวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไร ?
ตอบ : ในรายที่หายเอง ไม่ได้ให้ยาฆ่าเชื้อ มีรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก อ่อนเพลียให้น้ำเกลือ ให้คนไข้พักผ่อนเยอะๆ

ส่วนคนไข้ที่เริ่มมีปอดอักเสบ จะเริ่มมีการให้ยา และเฝ้าสังเกตอาการจนผลจะเป็นลบ (ตรวจไม่พบเชื้อ)

ถาม : มีใครบ้างที่เสี่ยงอาการรุนแรง ?
ตอบ : จากข้อมูลผู้ป่วยตอนนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว

ถาม : ป่วยโควิด-19 หากรักษาหาย แต่ปอดก็จะถูกทำลายไป ?
ตอบ : ที่พูดกันว่าไวรัสลงปอดนั้น แปลว่าคนไข้มีอาการปอดอักเสบและมีการให้ยา เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ และข้อมูลตอนนี้มีน้อย ยังไม่สามารถบอกได้ว่าในระยะยาวเป็นอย่างไร แพทย์จึงต้องมีการตามอาการอีก 6 เดือน และ เอกซเรย์ซ้ำว่าเป็นอย่างไร จึงจะสามารถตอบข้อมูลตรงนี้ได้ชัดเจน

ถาม : คนไข้ที่รักษาหายแล้ว สามารถกลับมาเป็นซ้ำอีกได้หรือไม่ ?
ตอบ : คำถามนี้ต้องติดตามดูข้อมูลต่อไป แต่ปกติเมื่อร่างกายได้รับเชื้อตัวไหนแล้ว ส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นจะมีตลอดชีวิต ยกเว้นเชื้อนั้นมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ และโคโรนาไวรัสนั้นมีรายงานแล้วว่ามีการเปลี่ยนสายพันธุ์ หากเราไปเจอตัวสายพันธุ์ใหม่ เราก็จะยังมีอาการได้

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: