เปลี่ยนความคิดชีวิต(เราและลูก)จะเปลี่ยน

เปลี่ยนความคิดชีวิต(เราและลูก)จะเปลี่ยน 🔹 ความคิดเชิงลบ: น่าเบื่อมาก ลูกคนนี้ไม่รู้จักรับผิดชอบสักที ความคิดเชิงบวก : ลูกคงเบื่อตนเองเหมือนกัน ลูกคงต้องการ “ฉันช่วยฝึกให้ทำเป็น” เกิดความคิดใหม่ขึ้น: เราต้องช่วยลูกและจะลองเอาวิธีอื่นๆที่ยังไม่เคยใช้ มาลองทำดู 🔹 ความคิดเชิงลบ: ลูกไม่เคยคิดปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ความคิดเชิงบวก: ถ้าลูกทำได้คงทำไปแล้ว คงมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ลูกทำไม่ได้ เกิดความคิดใหม่ขึ้น: ต้องค่อยๆสังเกตลูกอีกครั้ง วิเคราะห์ให้ได้ว่าปัญหาหลักอยู่ตรงไหน จะได้แก้ไขให้ตรงจุด 🔹 ความคิดเชิงลบ: ลูกชอบทำให้ฉันโมโห ความคิดเชิงบวก: ลูกกำลังติดขัดกับปัญหาเขาเอง ลูกต้องการฉันให้ช่วย เกิดความคิดใหม่ขึ้น: ฉันต้องดูแลจิตใจตนเองดีๆเพื่อไม่ให้ขี้หงุดหงิด และฝึกจัดการอารมณ์ตนเองจริงๆจังๆสักที 🔹 ความคิดเชิงลบ: ลูกคนนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอก ความคิดเชิงบวก: มีวิธีอะไรอีกที่ฉันยังไม่ได้ลองทำ? เกิดความคิดใหม่ขึ้น: จะลองหาข้อมูลเพิ่มในเน็ต (ที่เชื่อถือได้), ปรึกษาคนมีประสบการณ์ เพื่อให้รู้วิธีเพิ่มขึ้น ………………….. ความคิดเชิงลบ ไม่ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราจะติดกับดักและย่ำอยู่กับที่ ความคิดเชิงบวก ทำให้เกิดความคิดใหม่ มีความหวัง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง และมีโอกาสหลุดจากวังวนที่ทรมานได้ ………………….. เมื่อไม่ยึดติดว่า “ปัญหาอยู่ที่ตัวลูก” เราจะตระหนักถึงContinue reading “เปลี่ยนความคิดชีวิต(เราและลูก)จะเปลี่ยน”

ความขัดแย้งข้ามเจเนอเรชั่น กับทางออกในการจัดการปัญหา

#ความขัดแย้งข้ามเจเนอเรชั่น กับทางออกในการจัดการปัญหาโดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ทุกท่านลองชมคลิปนี้จะเข้าใจ ว่า แม้สิ่งที่เราหยิบยก เป็นกรณี ระบบการศึกษา แพ้คัดออก แต่เป็นตย.ของความขัดแย้งที่สุกงอม ความไม่เข้าใจระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ สั่งสมเป็น คุณลักษณะนิสัย เป็นรากเหง้าการไม่รับฟังกันและกันด้วยสติและด้วยเหตุผล การใช้อารมณ์ ที่รุนแรง จึงมีอำนาจทำลายล้างได้สูงมาก “การใช้ความรัก ความเข้าใจ รับฟัง สร้างคุณค่าของคำว่าครอบครัว จึงเป็นคำตอบ” (สุริยเดว ทรีปาตี 2563) คลิปที่สะท้อน ทั้งความรู้สึก สร้างการเรียนรู้#ครอบครัวพลังบวกโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะนศ.หลักสูตร 4 ส รุ่น 10 #ให้รัก…..#พาเราไป เป็นคำตอบ ของการ #รู้รักสามัคคี เพื่อหยุดความขัดแย้งข้ามเจเนอเรชั่น โดยใช้สติ เปิดใจรับฟัง กันและกัน Cr. บันทึกหมอเดว

เกษตรอินทรีย์คืออะไร

เกษตรอินทรีย์คืออะไร แม้ว่าจะมีความพยายามมากมายในการให้คำจำกัดความว่า เกษตรอินทรีย์หมายถึงอะไร แต่คำนิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดเห็นจะเป็นคำนิยามของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ ที่มีสมาชิกกว้างขวางที่สุดในโลก สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติได้สรุปความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า “ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” มติที่ประชุมใหญ่ IFOAM มิถุนายน 2551 อิตาลี นัยของเกษตรอินทรีย์ตามนิยามของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติมองเกษตรอินทรีย์ในฐานะของการเกษตรแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญในเบื้องต้นกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพราะความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยแยกออกจากความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรและสังคมโดยรวม หลักการเกษตรอินทรีย์ เช่นเดียวกับคำนิยาม มีหลายฝ่ายที่พยายามสรุปหลักการเกษตรอินทรีย์ แต่หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements – IFOAM) โดยสหพันธ์ฯ ได้ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก ร่างหลักการเกษตรอินทรีย์นี้ได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฯ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2548 และที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ดังกล่าวContinue reading “เกษตรอินทรีย์คืออะไร”

เลี้ยงลูกให้รับผิดชอบตัวเอง

เลี้ยงลูกให้รับผิดชอบตัวเอง พ่อแม่อยากให้ลูกๆ โตไปเป็นเด็กรับผิดชอบตัวเองได้ แต่ความรับผิดชอบของเด็กๆ เกิดได้ด้วยการที่พ่อแม่ต้องช่วยกันสร้าง อยากให้ลูกโตไปรับผิดชอบตัวเองได้ หมอมีคำแนะนำดังนี้นะคะ ❤️ ต้องเชื่อก่อน…ว่าลูกทำได้mindset ของพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ พ่อแม่ที่คิดว่าลูกยังเด็ก ทำอะไรไม่ได้หรอก จะคอยช่วยลูกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ลูกทำอะไรได้ช้า “ตามความเชื่อของพ่อแม่” (ในหลักการเลี้ยงดูของคนญี่ปุ่น มีหลักว่า YDK หรือ Ya-re-ba-Da-Ki-ru หรือแปลง่ายๆ ว่า “การเชื่อมั่นว่าลูกทำมันได้” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กๆ จะลงมือทำอะไรด้วยตัวเองได้ดี) ❤️ หลายครั้งการไม่ช่วย คือการช่วยที่มีค่าฝึกให้ลูกกินข้าวเอง แต่งตัวเอง ใส่รองเท้าเอง ลากกระเป๋าเอง ฯลฯ “เด็กๆ จะเก่งขึ้นเสมอ”ก่อนลงมือทำอะไรให้ลูก ถามตัวเองก่อนเสมอว่าลูกทำมันเองได้มั้ย… แล้ว “ช่วยเท่าที่จำเป็น” ❤️ อดใจและให้เวลาการปล่อยให้ลูกทำอะไรเอง หลายครั้งมันช้าและเสียเวลามาก พ่อแม่ต้องใจเย็นและรอคอยที่จะไม่รีบเข้าไปช่วยเหลือ “เสียสละเวลา เพื่อการพัฒนาที่ดีกว่าของลูก” ❤️ อย่าใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระพ่อแม่หลายคนรีบเข้าไปช่วยเหลือลูก เพราะกลัวเลอะ กลัวเปื้อน กลัวหก กลัวทำตก กลัวล้มรักลูกต้องท่องไว้ “ของเปื้อนแก้ได้ ลูกทำอะไรไม่ได้แก้ยาก” ❤️แค่ปล่อยล้ม…ลูกลุกได้อย่าคอยระแวดระวังจนเกินไป ควรปล่อยลูกให้ได้เรียนรู้ พ่อแม่ที่กลัวอันตรายไปหมดContinue reading “เลี้ยงลูกให้รับผิดชอบตัวเอง”

7 คุณลักษณะผู้ใหญ่ยุคNewNormal

#เรียนรู้จากการซึมซาบ ## ที่ผู้ใหญ่มักมองข้าม 7 #คุณลักษณะผู้ใหญ่ยุคNewNormalโดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี คุณสมบัติของ (เรียนรู้แบบซึมซาบ)ผู้ใหญ่กับเยาวชนในยุคสมัยใหม่ อยู่อย่างมีความสุข แต่เกื้อหนุน ท้าทายแบบก้าวกระโดด!!! ได้อย่างไร 1.#ใจต้องเปิด (growth mindset) ไม่ยึดติดกรอบ กับดักความคิดของตนเองเป็นใหญ่เท่านั้น ต้องลดอัตตาของตนเอง รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี 3 ระดับฟังด้วยความตั้งใจฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกฟังแล้วเหลาความคิด(เป็นผู้เหลาความคิด Scaffolder ไม่ใช่แค่ Facilitator) 2.#หนุนให้เกิดแรงบันดาลใจหรือศรัทธา แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่ได้เกิดได้จากการดูถูก เหน็บ เหยียด ประชด ดุด่าว่ากล่าว หากแต่เกิดจากการ ให้โอกาส ส่งเสริมเกื้อหนุน และกำลังใจ พร้อมๆไปกับการปลด lock ความตึงเครียด(เป็น ผู้สร้างแรงบันดาลใจ Inspiration with Positive Po) 3.#หนุนให้เยาวชนล้มแล้วลุกเป็น โดยใช้ทักษะ negative Learning skill(รู้จักความผิดหวังเป็น)โดยสร้างโอกาสให้เด็กหัดเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค ความยากลำบาก ในวิถีแห่งชีวิตบ่อยๆ พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน(เป็นผู้สร้างโอกาสและท้าทาย) 4.#รู้จักใช้เทคนิคสะท้อนอารมณ์เพื่อสร้างพลังบวก(Story telling metacognition reflection)(เปลี่ยนลบให้เป็นบวก)Continue reading “7 คุณลักษณะผู้ใหญ่ยุคNewNormal”

ทรงผมเด็ก กับการ bully เด็กให้อับอายต่อหน้าสาธารณะ อย่างไม่เข้าใจ จิตวิทยาและสิทธิเด็ก คนละเรื่องกับฝึกวินัย

ทรงผมเด็ก กับการ bully เด็กให้อับอายต่อหน้าสาธารณะ อย่างไม่เข้าใจ จิตวิทยาและสิทธิเด็ก คนละเรื่องกับฝึกวินัย ถามมาตอบไป โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วิชาการสักนิดนะครับ เด็กวัยรุ่น มี Oxytocin peak ที่วัยรุ่นตอนกลาง oxytocin ไม่ใช่เป็นเพียง hormone power of love เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ social acceptance ในขณะเดียวกับที่ testosterone & estrogen ในวัยรุ่น จะไปกระตุ้น ให้ limbic system hypersensitivity มากขึ้น บวกกับ Cognitive brainกำลังพัฒนา ยังคิด แบบ maturity ไม่เก่งฉะนั้น ท่านจะเห็น พฤติกรรมของวัยรุ่น ที่ท่านๆ จะเรียกกันว่ากล้าได้ไม่กลัวเสียหรือ เพียงแค่ทำให้อายต่อหมู่เพื่อน นำไปสู่ การซึมเศร้า บาดแผลใจ depressive ได้เลย เพราะพื้นฐานทุนชีวิตและพื้นฐานอารมณ์ของเด็กที่ต่างกันมากContinue reading “ทรงผมเด็ก กับการ bully เด็กให้อับอายต่อหน้าสาธารณะ อย่างไม่เข้าใจ จิตวิทยาและสิทธิเด็ก คนละเรื่องกับฝึกวินัย”

อย่าเป็นพ่อแม่ที่ต้องพึ่งพาลูก

ผู้ปกครองอ่านได้ แต่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กจบใหม่อ่านก็ยิ่งดี คุยเรื่องการสอนวิชาการเงิน Money literacy ที่เด็กเล็กและมัธยมต้องรู้แต่โรงเรียนอาจไม่ได้สอน กับ จักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ โค้ชหนุ่ม (Money Coach)  ตั้งแต่พ่อแม่ควรปลูกฝังเรื่องการเงินกับลูกอย่างไร และถ้าออกแบบวิชา Money literacy ให้เด็กแต่ละช่วงวัยได้ แต่ละช่วงวัยต้องรู้อะไรบ้าง และชีวิตของคนรุ่นใหม่กับการวางแผนการเงิน “เราบอกเขาว่า ‘ก็ถ้าลูกมีเงินแล้วไม่ใช้ แสดงว่าเงินไม่จำเป็นกับลูกละสิ’ ผมอยากสอนลูกว่ามนุษย์มีเงินเพื่อใช้จ่ายเติมเต็มชีวิตให้มีความสุข โดยกันบางส่วนเก็บไว้เพื่อวันข้างหน้า อยากสอนให้เขาอยู่กับเงินแล้วมีความสุข ไม่ได้สอนให้ประหยัดแบบใครเก็บเงินได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ ผมว่าชีวิตไม่ใช่แบบนั้น” ถ้าพูดถึง Money coach เมืองไทย ชื่อของจักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ โค้ชหนุ่ม คงปรากฎขึ้นมาในความคิดของหลายคน จากชายหนุ่มที่เผชิญปัญหาหนี้ 18 ล้าน ปัจจุบันเขากลายโค้ชให้คำปรึกษาด้านการเงิน เดินทางไปบรรยายให้ความรู้ เปิดคอร์สสอนออนไลน์ และเจ้าของสำนักพิมพ์ลิฟรีช (Live rich) เราเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ทางการเงินแค่เรื่องการออม เพราะเรามองว่าการเงินเป็นเรื่องเข้าใจยาก ซับซ้อน ไกลตัว ให้ลงทุนกับการซื้อกองทุนซื้อหุ้นเหรอ? ขอผ่านดีกว่าไม่อยากเสี่ยง แต่พอมีโอกาสได้มาคุยกับโค้ชหนุ่ม ความคิดเราเปลี่ยนทันที จริงๆ การเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆๆๆ (พอๆ กับเรื่องการเมือง) ชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเงิน แต่ทำไมเรื่องที่จำเป็นขนาดนี้เรากลับไม่เคยถูกสอน?  ย้อนกลับไปช่วงที่เรียนอยู่ในโรงเรียน อยู่ในมหาวิทยาลัยContinue reading “อย่าเป็นพ่อแม่ที่ต้องพึ่งพาลูก”

ความลับของจักรวาลในห้างที่ผมเพิ่งเข้าใจ

ความลับของจักรวาลในห้างที่ผมเพิ่งเข้าใจ ผมเป็นเด็กสายศิลป์ ตอนเรียนมัธยมก็ไม่เคยเรียนฟิสิกส์ เคมี ชีวะอะไรกับเขา เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็มีแบบงูๆปลาๆจากการอ่านนิยายวิทยาศาสตร์บ้าง ดูหนังบ้าง แต่ก็เรียกได้ว่าไม่มีรากฐานทฤษฏีอะไรอยู่ในหัวเท่าไหร่เลย ทำให้เรื่องพวกทฤษฏีสัมพันธภาพ เรื่องแรงโน้มถ่วงอะไรหลายอย่างที่คนเข้าใจ ผมก็มาเข้าใจเอาช้ามากๆ อย่างเช่นเรื่องนี้.. ตอนที่ผมมีลูกสาวตัวเล็กสองคน ผมกับภรรยาก็จะพาลูกไปเดินห้างอยู่บ่อยๆ เวลาถึงหน้าร้านแนว zara ที่มีป้าย sale ทีไร ภรรยาก็มักจะขอแวะเป็นธรรมดาของสาวๆ ปกติก็จะบอกขอเข้าไปดูซักสามสิบนาที ผมกับลูกสาวซึ่งยังเล็กอยู่ก็นั่งรอม้านั่งข้างนอก ด้วยความโง่ด้านวิทยาศาสตร์ พอถึงเวลาสามสิบนาที ผมก็เดินเข้าไปตามภรรยาซึ่งก็ยังหอบของพะรุงพะรังยังลองชุดไม่เสร็จ ผมก็พาซื่อไปเร่งบอกว่าสามสิบนาทีแล้วไง หลายครั้งก็ทำหน้าหงุดหงิดใส่ ภรรยาผมซึ่งยังช้อปไม่เรียบร้อยดีก็เซ็ง บางทีก็พาลโมโหกลับเพราะผมมาเร่งเพราะจะรีบไปดูรองเท้าที่ผมอยากได้ พอภรรยายังไม่ได้ของที่อยากได้ มู้ดของการเดินห้างวันนั้นก็แย่ลง การดูรองเท้าของผมก็ไม่ได้ราบรื่น ไม่มีใครช่วยเลือก และก็จบด้วยการที่อดได้รองเท้าไปด้วย ด้วยความด้อยทางความรู้ในเรื่องแรงโน้มถ่วงของผม ทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยๆ จนผมได้มาดูหนัง interstellar ที่พระเอกเดินทางไปในอวกาศแล้วแก่ช้ากว่าลูกสาวตัวเองมากเพราะแรงโน้มถ่วงเข้มข้นที่พระเอกไปเจอ ถึงเริ่มเข้าใจความลับของจักรวาลว่า ที่ที่แรงโน้มถ่วงสูงนั้น เวลาจะเดินช้ากว่าปกติ… …… ผมเลยเริ่มเข้าใจว่า พื้นที่อย่าง zara นั้นมันไม่เหมือนพื้นที่นอกห้างทั่วไป ในนั้นแรงโน้มถ่วงจะสูงกว่าข้างนอก เวลาข้างในจะเดินช้ากว่าข้างนอกพอสมควร ประมาณสามสิบนาทีข้างนอกคือหนึ่งชั่วโมงข้างใน ผมก็เลยไปศึกษาและเริ่มทดลองเรื่องนี้อย่างจริงจังและก็พบว่าเป็นจริงตามนั้น พอภรรยาบอกว่าจะเข้าไป zara สามสิบนาที ผมรู้ทันทีแล้วว่ามันคือหนึ่งชั่วโมงข้างในนั้นContinue reading “ความลับของจักรวาลในห้างที่ผมเพิ่งเข้าใจ”

เรารักลูก แต่ไม่สามารถสื่อสารให้ลูกรู้ว่ารักได้ Self Esteem ของลูกก็ไม่เกิด

ยาวหน่อยครับ แต่ดีมากๆ สิ่งที่ผมเรียนรู้จาก Work shop พ่อแม่พลังบวก ของ สสส. เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีประโยชน์สำหรับเราและลูกๆ ขอช่วยกันแชร์ครับ 🙇‍♂️ Self Esteem = การมองเห็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า รักตัวเองในแบบที่เป็น เกิดจากรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักของพ่อแม่ และรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ ช่วงเวลาทองในการบ่มเพาะ Self Esteem คือช่วง 10 ปีแรกของชีวิต 👍 เรารักลูก แต่ไม่สามารถสื่อสารให้ลูกรู้ว่ารักได้ Self Esteem ของลูกก็ไม่เกิด 😨 ดังนั้นต้องรู้วิธีสื่อสารเชิงบวก ชมแบบไหนและติแบบไหน 🔥 📣 หลักการชมที่สร้าง เพิ่มSelf Esteem คือ– ต้องชมทันที– ชมให้เด็กเห็นภาพชัด ถึงพฤติกรรมที่พ่อแม่คาดหวังให้เขาทำ– รู้ว่าต้องทำอะไร และเป็นความดีแบบไหน– ช่วยสร้างให้เด็กมองตัวเองในทางที่ดี ประโยคชื่นชมที่ทรงพลังจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.คำชม: ………………………2.ระบุคุณลักษณะ: …………………..3.บอกพฤติกรรม: ……………………. เช่น– ลูกเก่งมาก/ที่พยายาม/เก็บเงินซื้อของด้วยตัวเองได้– แม่ภูมิใจในตัวลูกมาก/ที่มีวินัย/ทำตามที่เราตกลงกันไว้– พ่อชื่นใจมาก/ที่ลูกขยัน/อ่านหนังสือจนสอบได้คะแนนดี ประมาณนี้ครับ ชมที่พฤติกรรมกับคุณลักษณะที่ดี พร้อมกับความรู้สึกของเราและชมแล้วจบContinue reading “เรารักลูก แต่ไม่สามารถสื่อสารให้ลูกรู้ว่ารักได้ Self Esteem ของลูกก็ไม่เกิด”

ทำไมลูกเขียนหนังสือไม่ได้สักที?

ทำไมลูกเขียนหนังสือไม่ได้สักที? ทำไมลูกเขียนกลับด้าน ทำไมลูกลุกเดินไปมาในห้อง หลายๆอีกทำไม ลองมาดูกันก่อนค่ะกว่าเด็กๆคนนึงจะเขียนได้ ต้องมีองค์ประกอบใช้ทักษะอะไรบ้างในการเตรียมความพร้อมการเขียน บางทีลูกยังไม่พร้อมเพราะยังไม่ถึงวัยที่เหมาะสมในการเขียนของเค้า แต่มันกลับสวนกระแสนโยบาย รร.ในปัจจุบัน ลูกเราเลยอาจมองว่าช้ากว่าใครเค้า แต่ไม่เป็นไรนะคะ ค่อยๆสอน สอนเค้าอย่างเข้าใจไม่บังคับ ไม่กดดัน ให้กิจกรรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมเค้า วันนึงที่เค้าพร้อมทุกๆอย่าง สุดท้ายจะออกมาเองค่ะ ^^ ส่วนเด็กคนไหนที่พ่อแม่สงสัย หรือไม่รู้จะช่วยเด็กอย่างไรพาไปพบปรึกษานักกิจกรรมบำบัดใกล้บ้านท่านได้นะคะ Cr. เพจครูน้ำฝน นักกิจกรรมบำบัดเด็ก