คู่มือสำหรับพ่อแม่

คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก
จาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
http://www.thaipediatrics.org/pages/Home

ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี
http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123052.pdf

ตอน เด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี
http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123112.pdf

ตอน เด็กวัยเรียน 6-12 ปี
http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123138.pdf
.
ตอน วัยรุ่น ไม่ยากอย่างที่คิด (12-14 ปี)
http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123155.pdf

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: