โตไปจะให้ลูกโตไปเป็นใคร ถ้าไม่ใช่เป็นตัวของตัวเอง

โตไปจะให้ลูกโตไปเป็นใคร ถ้าไม่ใช่เป็นตัวของตัวเอง

ทักษะที่จะหล่อเลี้ยงให้ใจอยู่รอดได้ในยุคนี้เป็นต้นไป คือ #สุขกับตัวเองได้ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองว่า ตัวเองมีดี ทำได้ ล้มได้ ลุกได้ ไม่ต้องเอาทุกข์สุขไปผูกกับของนอกกาย และไม่ต้องให้ใครมาอนุญาตให้เรามีความสุข … สุขนี้เริ่มที่ครอบครัว พ่อแม่ คนที่จะมอบรัก มอบ “ค่า” ในตัวตนให้กับลูก ในแบบที่เป็นตัวของเขาเอง จนกระทั่งเขารับเอา “ค่า” นั้นเข้าในใจและรู้ว่าตัวเองมีค่าควรรัก มีตัวตน มีความมั่นใจ และมีพื้นที่ปลอดภัยให้พักพิงที่บ้านของเขา …

หากผูกคำว่า “เด็กดี” ไว้กับ “สิ่งภายนอก” อย่างการเรียนดี เกรดเฉลี่ย มากกว่าการรักเรียน ยึดไว้กับมาตรฐานของลูกบ้านนั้นบ้านนี้ที่พ่อแม่ชมจนติดปากว่า “ดูอย่างลูกบ้านนั้น” หรือ “เอาอย่างลูกบ้านนั้นบ้างสิ” (ก็แล้วทำไมไม่ไปเป็นพ่อแม่ของบ้านนั้นเลยล่ะ) … ไม่เคยชื่นชมยามที่เขาทำตัวดี แต่ด่าเช็ดยามที่เขาทำตัวไม่ดี … เขาจะ “สงสัย” กับ “คุณค่า” ของตัวเอง เขาจะรู้สึกไม่มั่นใจ กระทั่งยามได้เกรด 4.00 บางคนยังมองตัวเองว่า “ไม่เก่งพอ” ในสายตาพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ถามหลังดูใบเกรดว่า ได้คะแนนดิบกี่เปอร์เซนต์ … เอาสิ จะเอาเท่าไรถึงจะพอ

หากอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกด้อยค่า เขาจะออกไปหาที่ที่ทำให้เขารู้สึกมีค่าแทน … บ้านจะเป็นที่ที่ไม่น่ากลับมากขึ้น ๆ ในวันที่เขาเติบโตพอที่จะไม่ต้องกลับบ้านมาเจอคำพูดหรือการกระทำลบ ๆ ต่อเขา

นอกจากนี้การ #มีทักษะเลี้ยงตัวและเลี้ยงใจ ก็สำคัญ … เพราะการเล่นดนตรี วาดเขียน อ่านหนังสือ เล่นกีฬา การเล่มเกม และอีกหลายทักษะ อาจจะไม่ได้เลี้ยงตัวได้ แต่มันเลี้ยงใจให้รอด ให้ให้ชีวิตต่อไปได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะและความรู้เพื่อเลี้ยงตัวได้ … การห้ามลูกในเรื่องไร้สาระในความคิดของเราโดยสิ้นเชิง ก็อาจทำร้ายลูกได้ในอนาคตได้เช่นกัน … เรียนอย่างเดียว โตไปก็อาจเลี้ยงตัวได้ แต่ไร้สิ่งเลี้ยงใจก็อาจน่าเป็นห่วง

เพราะสุดท้ายแล้วนั้น เราคงอยู่กับลูกไปไม่ได้ยันลูกแก่ … หลายคนดูอายุตัวเอง ณ ปัจจุบันแล้วก็จะพบว่า แค่อยู่จนลูกแต่งงานได้ก็บุญแล้ว 555 ดังนั้นเขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง แล้วจะให้ลูกโตไปเป็นใคร ถ้าไม่ใช่ตัวเอง #หยุดเปรียบเทียบลูกกับใคร แต่ให้เขาดีขึ้น ๆ ในทุก ๆ วันที่เลี้ยงดู

เลี้ยงตัวอย่างเดียวไม่พอ
เลี้ยงใจลูกให้เติบโตด้วย

Cr#หมอวินเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: