พ่อแม่ที่ดี ไม่ได้หมายความว่า เราต้องมาจากครอบครัวที่ดี ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเท่านั้น ถึงจะเป็นได้

พ่อแม่ที่ดี ไม่ได้หมายความว่า เราต้องมาจากครอบครัวที่ดี ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเท่านั้น ถึงจะเป็นได้ !!!!

แต่เป็นพ่อแม่ที่ เข้าใจว่า…

  • เมื่อก่อนเราเคยถูกเลี้ยงดูมาอย่างไร
  • และรู้ มีความเข้าใจจริงๆ ว่าพ่อแม่ ครอบครัวที่ดีควรจะต้องเป็นอย่างไร
  • แล้วพยายามทำ พยายามสร้าง ให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราวันนี้ให้ได้

ใครๆก็เป็นพ่อแม่ที่ดีได้
และมีครอบครัวที่ดีได้ครับ

แม้เราจะเคยมีวัยเด็ก ครอบครัวที่แย่แค่ไหน ก็ให้มันจบไปกับอดีต….😊

Cr. เพจดีต่อลูก

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: