โรคหลอดลมอักเสบในเด็ก ซึ่งมักจะพบได้บ่อยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน หรืออากาศเปลี่ยน

หลอดลมอักเสบในเด็ก (Bronchitis in children)รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์ กุมารแพทย์ โรคปอดโรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) ในเด็กเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณหลอดลมซึ่งอยู่ลึกลงไปจากกล่องเสียงไปยังปอดส่วนล่าง ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนอยู่ตรงกลางระหว่างทาง เดินหายใจส่วนบน (จมูก ลำคอ และท่อลม) และทางเดินหายใจส่วนล่าง (เนื้อปอด)โรคหลอดลมอักเสบเป็นโรคพบได้บ่อยโรคหนึ่งของเด็กและมักเป็นอาการที่นำเด็กมาพบแพทย์ ทั้งนี้ในยุโรปรายงานพบเกิดโรคนี้ได้ประมาณ 20 – 30% ของเด็กนักเรียน โรคหลอดลมอักเสบพบได้ในเด็กทุกอายุ แต่พบได้สูงสุดในช่วงอายุ 9 – 15 ปี และพบเกิดในเด็กหญิงและเด็กชายใกล้เคียงกันโรคหลอดลมอักเสบในเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไร?เกือบทั้งหมดของโรคหลอดลมอักเสบในเด็กมีสาเหตุจากเชื้อโรคทั้งสิ้นโดยพบดังนี้ 1. เชื้อไวรัส เช่น ไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสโรคหัด ไวรัสอาร์เอสวี (RSV, Respirato ry syncytial virus) ฯลฯ ซึ่งสาเหตุจากเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุพบบ่อยที่สุด 2. เชื้อแบคทีเรีย เช่น นิวโมคอคคัส (Pneumococcus) เชื้อฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ (Haemophilus influenzae) เชื้อมัยโคพลาสมา (Mycoplasma) เชื้อโรคไอกรนContinue reading “โรคหลอดลมอักเสบในเด็ก ซึ่งมักจะพบได้บ่อยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน หรืออากาศเปลี่ยน”