7 Characters ที่ #มนุษย์จะมีเหนือหุ่นยนต์ตลอดไป

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี #Creativity จินตนาการเหนือวิชาความรู้ ไม่ว่า จะเป็น Growth mindset, Out of box, Lateral thinking หรือแม้แต่การไม่ยึดติดกรอบเดิมๆ2.#Curiousity ความใฝ่ฝัน อยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้ กระตือรือร้น ทะเยอทะยาน3.#LovewithBondingAttachment สายใยรักและความผูกพัน ที่พร้อมจะร่วมทุกข์สุขไปด้วยกัน4.#Morality กตัญญูรู้คุณ มีวินัย รับผิดชอบ ทักษะควบคุมตนเอง หรือยับยั้งชั่งใจ น้ำใจแบ่งปันเอื้ออาทร5.#Consciousness ใช้สติจัดการอารมณ์ และความเครียดที่มีได้6.#Inspiration แรงบันดาลใจ ศรัทธา พลังบวก7.#ResiliencyandAdversarialGrowth พลังอึดอดทนฮึด สู้ และเสริมพลังจากลบเป็นบวก จากวิกฤติเป็นโอกาสแห่งการพัฒนา Cr.การประชุมนานาชาติจิตวิทยาทั่วโลก ในครั้งที่ หมอเดว ได้รับเชิญไปพูดในหัวข้อ ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน (#LifeAssests #PositiveDevelopment) #บันทึกหมอเดว

รู้หรือไม่ “เด็กติดมือถือ” อาจเข้าข่ายมี “อาการทางจิต”

ระวัง ! ติดมือถือ-เกม “รหัสโรค” พันธุ์ใหม่ เด็กยุคดิจิทัล รู้หรือไม่ “เด็กติดมือถือ” อาจเข้าข่ายมี “อาการทางจิต” เด็กติดมือถือ มักจะ “ติดเกม” การแพทย์ไม่ตีความว่าเป็น “โรคจิต” แต่…หากเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายตัวเอง ทำร้ายพ่อแม่เมื่อไม่ได้ใช้มือถือ หากเหตุการร์แบบนี้เกิดขึ้น…ผู้ปกครองต้องค่อย ๆ ทำความเข้าใจ โดยใช้ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเข้าช่วย หากไม่สำเร็จแนะนำให้รีบพาไปพบแพทย์ ทำความรู้จัก Digital native ตัวการสร้างโรคพันธุ์ใหม่ระบาด Digital native หมายถึง ชาวดิจิทัลตั้งแต่กำเนิด เกิดในยุคที่ผู้คนไปไหนต้องมีโทรศัพท์มือถือ ต้องใช้อินเทอเน็ต เสมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในชีวิต ยกตัวอย่าง แม่เปิดการ์ตูนในมือถือให้เด็กดูตั้งแต่ยังเล็ก จนกลายเป็นพฤติกรรมสะสมมาถึงตอนโต เป็นต้น เตรียมทำโรคฉบับใหม่ ชื่อ“โรคติดเกม” จากมือถือ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รอง ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เล่าว่าประมาณปี 2565 องค์การอนามัยโลก (WHO) เตรียมทำ “รหัสโรคใหม่” ชื่อว่า “โรคติดเกม” ในมือถือลงในบัญชีจำแนกโรคฉบับใหม่Continue reading “รู้หรือไม่ “เด็กติดมือถือ” อาจเข้าข่ายมี “อาการทางจิต””