เล่นเข้าไป!

เล่นเข้าไป!

รูปนี้อีกครั้ง มีคุณพ่อคุณแม่ใจดีช่วยแปลหลายคน วันนี้ขอคัดชิ้นหนึ่งมาให้อ่านนะครับ ดีต่อท่านอื่นๆ

“การเล่นคือวิถีทางตามธรรมชาติ
ในการสอนเด็กๆให้
รู้จักแก้ปัญหาของตน
รู้จักควบคุมแรงกระตุ้นต่างๆ
รู้จักบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึก
รู้จักที่จะมองในมุมของคนอื่น
รู้จักการประนีประนอมเมื่อเผชิญความแตกต่าง
และรู้จักที่จะคบหาผู้อื่นด้วยความเสมอภาค
ไม่มีอะไรจะมาทดแทนการเล่น
ในฐานะเครื่องมือฝึกสอนทักษะเหล่านี้ได้
โรงเรียนก็ไม่สามารถสอนสิ่งนี้แก่พวกเขา”

ไม่อยากจะบอกเลย ผมเข้าห้องเรียนน้อยมากตั้งแต่ไหนแต่ไร ชีวิตทำสองอย่าง เล่น และอ่าน เชื่อเถอะ – เล่นเข้าไป!

แปลโดย Davis Chan
เขียนโดย Peter Gray
ใน 1000 Hours Outside
เผยแพร่ต่อโดย Janet Lansbury
และเผยแพร่ต่อ โดย นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: