ผลกระทบเมื่อเด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้

คำถามสำคัญเมื่อเด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้คือ พวกเขาจะเจอผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องว่า แล้วพวกเขาจะเติบโตเป็นคนแบบไหน

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ชี้ให้เห็นผลกระทบอย่างน้อย 2 ประเด็น

หนึ่ง การเรียนรู้ถดถอยสะสม

เงื่อนไขข้อจำกัดของการเรียนยุคโควิด อาจส่งผลให้เด็กรุ่นนี้มีพัฒนาการช้ากว่าอายุจริงประมาณ 3 ปี

สอง ความถดถอยรวมหมู่

การเรียนออนไลน์โดยอยู่ในกรอบอนุรักษนิยม ต้องเข้าแถว ร้องเพลงชาติ แต่งเครื่องแบบ ขณะที่เด็กๆ ไม่ได้เล่นกับเพื่อน ไม่ได้รัก ไม่ได้โกรธ ไม่ได้ทะเลาะ จะส่งผลโดยตรงต่ออัตลักษณ์

เด็กรุ่นนี้ มีแนวโน้มจะอดทนต่อความเครียดต่ำ หัวร้อนง่าย และมีโอกาสลงไม้ลงมือสูง

นี่คือการส่งคำเตือนไปถึงสิ่งที่เราจะเจอในอนาคต

อ่าน ‘โรงเรียนลักปิดลัก เปิดสร้างความเสียหายมากเพียงไร’
https://waymagazine.org/prasert-family-36/

จากฟรอยด์ถึงEFและทักษะศตวรรษที่21

Cr. นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: