เด็กแต่ละคน วิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน

บางทีลูกไม่ได้ไม่เชื่อฟัง
บางทีลูกไม่ได้เรียนรู้ช้า
บางทีลูกไม่ได้โง่
และไม่ได้อยากทำให้พ่อแม่เหนื่อยพูด เหนื่อยสอน จนต้องหงุดหงิดอารมณ์เสีย

แต่แค่เด็กแต่ละคน วิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน
และในเด็กคนเดิม ในแต่ละช่วงอายุก็ยังไม่เหมือนกันอีก ใช้วิธีซ้ำๆ เดิมๆ ไม่ได้ หรือใช้วิธีของคนอื่นก็อาจจะไม่ได้

รู้ตัวไว ก็ปรับวิธีการได้ไว ✔
อย่ามัวแต่ชนกำแพง ….
จะเจ็บทั้งเรา เจ็บทั้งลูกนะครับ 😷

Cr#ดีต่อลูก

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: