ที่บ้านเราต้องเป็นทุกอย่างของลูก

แม้นอกบ้านเราจะเก่ง บทบาทหน้าที่สูงแค่ไหนก็ตามหรือในทางกลับกันเราอาจจะมีตำแหน่งเล็กสุดๆไม่ได้โดดเด่นอะไรในสังคม มันก็ไม่สำคัญสำหรับลูก 💗 เพราะนอกบ้านก็คือนอกบ้าน แต่ที่บ้าน ในบ้าน กับครอบครัว เราคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ เป็นทุกอย่างของลูก ทุกอย่างของกันและกัน บทบาทหน้าที่การงานทิ้งมันเอาไว้นอกบ้าน นี่คือสิ่งที่ลูกต้องการที่สุด ครับ 😊

✔บทบาทของพ่อที่ดี

✔บทบาทของแม่ที่ดี

✔บทบาทของสามีที่ดี

✔บทบาทของภรรยาที่ดีบทบาทเหล่านี้ ทำให้ดี มันสำคัญกว่าเยอะ

Cr. #ดีต่อลูก

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: