ลูกไม่ได้เรียนรู้อะไร จากการใช้ คำสั่ง

ลูกไม่ได้เรียนรู้อะไร จากการใช้ คำสั่ง

Photo by Elly Fairytale on Pexels.com

การอธิบาย สร้างโอกาสให้ #ลูกได้คิด

เป็นการพัฒนาทักษะสมอง EF อย่างถูกวิธี
ยิ่งทำเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอ EF ยิ่งแข็งแรง
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะสมอง EF ด้าน…
#ความจำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
และ #ทักษะยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

เป้าหมายในการอธิบายคือการสร้างทักษะ เป็นมิตรต่อการทำงานของสมอง
ในขณะที่การสั่งเป็นมลพิษต่อสมอง และการเรียนรู้ของเด็ก ทำได้แค่หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้ ในระยะสั้นเท่านั้น

* ผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อใจในตนเองและในตัวเด็ก เลือกที่จะใช้วิธีการสอนและให้โอกาสเด็กได้ #ฝึกฝนพฤติกรรมเป้าหมาย ด้วยความรัก ความเข้าใจ ทำให้เด็กเชื่อใจ สามารถพัฒนาความผูกพันแบบปลอดภัยระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กสามารถบรรลุพฤติกรรมเป้าหมายที่เราต้องการสอนเด็ก จนเกิดเป็นทักษะและประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ #พัฒนาทักษะสมองEF ได้ (*บางส่วนจาก #คู่มือพัฒนาทักษะสมองEFสำหรับครูปฐมวัย โดย ผศ. ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร : ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาทักษะสมอง EF จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เขียนไว้ ในบทที่ 7 การพัฒนาทักษะสมองด้วยการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก – Positive Discipline)

EF #ExecutiveFunctions #RLGEF #ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ

Cr สสส

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: