พ่อแม่เปลี่ยน ลูกเปลี่ยน

พ่อแม่มีสติ
พ่อแม่ดูแลอารมณ์ตัวเอง
พ่อแม่ดูแลสุขภาพตัวเอง
พ่อแม่ดูแลการใช้จ่ายของตัวเอง
พ่อแม่ดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัว
พ่อแม่ควบคุมเวลาทำงานของตัวเอง
พ่อแม่ควบคุมเวลาหน้าจอของตัวเอง
พ่อแม่คิดก่อนพูด
พ่อแม่รู้อะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ
พ่อแม่รู้เวลา
ฯลฯ

พ่อแม่เปลี่ยน ลูกเปลี่ยน นะครับ 😊

Cr#ดีต่อลูก

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: