ทำไมเด็กต้อง “เล่น” ก่อนที่ “อ่านออกเขียนได้” และพ่อแม่สามารถสนับสนุนลูกอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมสู่การอ่านออกเขียนได้?

ทำไมเด็กต้อง “เล่น” ก่อนที่ “อ่านออกเขียนได้” และพ่อแม่สามารถสนับสนุนลูกอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมสู่การอ่านออกเขียนได้?
.
ในปัจจุบันโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเเข่งขันสูงขึ้นไม่ใช่เเค่เรื่องเศรษฐกิจ การค้า หรือเทคโนโลยี เเต่การเลี้ยงเด็กคนนึงให้เติบโตมาในสิ่งเเวดล้อมแบบนี้ก็มีการเเข่งที่สูงมากเช่นกัน
.
พ่อเเม่จำนวนมาก ต้องการให้ลูกเป็นคนที่เก่ง มีความสามารถ เเละประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตามมาคือการที่พ่อเเม่หลายคนเร่งให้ลูกเรียนวิชาการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงพัฒนาการของลูกจริงอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเด็ก 0-8 ปี ที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่าน “การเล่น” เเต่พ่อเเม่จำนวนมากยังขาดความตระหนักและเคี่ยวเข็ญให้ลูกอ่านหนังสือให้ออก เขียนให้ได้เร็วที่สุด เเต่หารู้ไม่ว่าร่างกาย สรีระของเด็กนั้นยังไม่พร้อมต่อการฝึกเขียน หรืออ่าน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อเเม่จะหงุดหงิดหากลูกเขียนหนังสือไม่สวย เพราะกล้ามเนื้อมือยังไม่เเข็งเเรง หรือพร้อมสำหรับการเขียนนั่นเอง
.
“การเล่น” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งการในการพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อเตรียมพร้อมในการเขียนและเรียนรู้หนังสือ รวมไปถึงพัฒนาการด้านสมอง สติปัญญา และจินตนาการอีกด้วย
.
แล้วจะเล่นอย่างไรจึงเป็นการเตรียมร่างกายของลูกสู่การอ่านออกเขียนได้?
.
การเล่นดินน้ำมัน หรือทรายเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (กล้ามเนื้อมือ หรือนิ้วมือ) ผ่านการที่ลูกได้ขยำได้กำ ซึ่งพ่อเเม่ก็สามารถให้ลูกได้ลองฝึกเขียนหรือลากเส้นต่างๆ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือในการเขียนตามอายุด้งนี้
.

 • อายุ 1-2 ปี สามารถให้เขาลองใช้สีเทียนวาดใส่กระดาษ โดยไม่ต้องสนใจหรือคาดหวังว่าอะออกมาเป็นอะไร ขอให้เขาได้ลองใช้สีละเลงทั่วกระดาษ เเละสนุกกับการเล่น
 • อายุ 2-3 ปี ลองให้เขาขีดเป็นเส้นตรงเเนวตั้ง (l) และแนวนอน (-)ดู เพื่อเป็นการเริ่มฝึกการควบคุมกลามเนื้อ และสมาธิ
 • อายุ 3-4 ปี ลองให้ลูกวาดวงกลม (o) เพราะกล้ามเนื้อมือของเขาจะเริ่มเเข็งแรงขึ้น รวมทั้งพ่อเเม่ควรสนับสนุนให้เขาสนุกกับการวาดภาพอย่างอิสระ เพราะเป็นการฝึกให้ลูกมีจินตนาการในการสร้างผลงาสศิลปะให้สร้างสรรค์มากขึ้น
 • อายุ 4-5 ปี ลองให้ลูกฝึกเส้นแนวเฉียงขึ้น (/) เฉียงลง () และกากบาท (X) เพราะเป็นพื้นฐานของการวาดรูปตามจินตนาการเช่น รูปบ้าน ภูเขา ที่มีรูปข้างต้นเป็นส่วนประกอบนั่นเอง
  .
  อย่างไรก็ตามการฝึกกล้ามเนื้อมือผ่านการเล่นเเละการวาดภาพนั้นเป็นเพียงเเค่ส่วนหนึ่งของพัฒนาการของเด็กเล็ก ดังนั้นพ่อเเม่ไม่ควรให้ลูกนั่งฝึกวาดเป็เวลานาน อาจจะให้เวลาซัก 10-15 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งช่สงเวลาอื่นๆ ควรพาลูกออกไปเล่น ให้เขาได้สำรวจสิ่งรอบตัว เเละได้ทดลองทำให่สิ่งที่เขาสนใจนั่นเอง
  .
  อ้างอิง
  https://www.growinghandsonkids.com/hands-on-ways-to-practice-pre-writing-lines.html?fbclid=IwAR0p6sYxyywbpMmZNd_vhZHR-MphGWpCLFRzq8QY6qWdWEAHAh9Em2DDAzU

play #Leeway #parentswaysoflearning #parents

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: