เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

อนึ่ง เรื่องราวที่เล่า เกิดจากประสบการณ์ตรงและ เคส จริง รวมทั้งขณะที่หมอทำหน้าที่เป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิต และ#ถอดบทเรียนแม่สู้ชีวิตที่สะท้อนให้ครอบครัวไทย สามเรื่อง

#แม่ที่ทำดีให้ลูกดู แม้ไม่มีโอกาสพูดหรือพร่ำสอน หรืออบรมสั่งสอน แต่ปฏิบัติให้เห็นกันเลยจนเป็นวิถีชีวิต (พ่อแม่หลายคน ไม่ได้ลงมือทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ใช้วิธีพูดอย่างเดียว พูดจนใช้คำว่า ปากเปียกปากแฉะ นั่นเอง) #ผลลัพธ์คือลูกทุกคนมีจิตสำนึกใฝ่ดี บนวิถีชีวิตแห่งการลงมือทำเลย ไม่พูดมาก

#แม่ที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกัน คือการให้ลูกร่วมทุกข์สุข ไปด้วยกัน เผชิญปัญหา อุปสรรค (ตามอายุ และความเหมาะสม) ที่สำคัญคือความยากลำบากพื้นฐานง่ายๆ เลย คืองานบ้าน ทุกวันนี้ มีลูกสักกี่คนที่ได้มีโอกาสทำงานบ้าน เพื่อแสดงความรับผิดชอบ) #ผลลัพธ์ของการรู้จักให้ลูกเผชิญและต่อสู้ไปกับอุปสรรค คือ พลังอึด ฮึด สู้

#แม่ที่เมื่อผ่านพ้นอุปสรรคแล้วมีจิตอาสาน้ำใจ แล้วยังนำลูกร่วมเป็นพลังการเป็นจิตอาสาร่วมกันไป หลายบ้านเข้าใจผิดการให้ ในสิ่งที่เหลือใช้ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนพฤตินิสัยลูกได้ แต่จริงๆ แล้วคือ นำสิ่งที่เรามีดีที่สุด เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้อื่น #ผลลัพธ์ทำให้ลูกมีพฤตินิสัยน้ำใจแบ่งปัน และความเมตตามองโลกในแง่บวก

เครดิตข้อมูลจากประสบการณ์การถอดบทเรียนที่หมอได้มีโอกาสเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิต ที่ ม.มหิดลมาเกือบ 10 ปี

#บันทึกหมอเดว

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: