เปรียบเทียบให้ลูกสู้ ไม่ใช่เปรียบให้ลูกทุกข์

“เปรียบเทียบให้ลูกสู้

ไม่ใช่เปรียบเทียบให้ลูกทุกข์

เงยหน้ามองคนที่เก่งกว่า เรียนรู้จากเขาแล้วสู้เขาให้ได้”

พี่เอ้ (ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: