ลูกหวงของ #สอนลูกอย่างไรให้รู้จักแบ่งปัน

ลูกหวงของ #สอนลูกอย่างไรให้รู้จักแบ่งปัน 😊🤝

Photo by Elly Fairytale on Pexels.com

ลูกหวงของ ลูกไม่แบ่งของให้เพื่อนเล่น อีกหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่มักจะพบเจออยู่บ่อย โดยเฉพาะในเด็กวัย 2-6 ปี หรือวัยอนุบาล ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นภาวะทางอารมณ์ประเภทหนึ่ง เป็นพัฒนาการตามวัยที่เกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคน ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกหวงของ และวิธีปรับ วิธีสอนให้ลูกเป็นเด็กที่รู้จักแบ่งปันกันค่ะ
เด็กหวงของนั้น มาจากการที่เด็กนั้นไม่สามารถแยกแยะระหว่างความเป็นเจ้าของถาวรและความเป็นเจ้าของชั่วคราวได้ ทำให้ไม่อยากแบ่งของเล่นให้คนอื่นๆ เพราะเข้าใจว่าของที่ให้ไปจะไม่ได้กลับคืนมาอีก ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้จะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 ปีขึ้นไป
โดยเราสามารถสอนไม่ให้ลูกหวงของ รู้จักแบ่งปันได้โดยการ สอนให้รู้จัก ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ บอกลูกเสมอเมื่อจะหยิบของของลูก สอนให้รู้ว่า ของบางอย่างในบ้านใช้ร่วมกันได้ ไม่ได้เป็นของหนูคนเดียว
หากิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยการแบ่งปันให้ลูกได้ทำ เช่น พาไปให้อาหารสัตว์ที่สวนสัตว์ ซื้ออาหารปลาไปโปรยตามวัดหรือสวนสารธารณะ สอนลูกให้เห็นคุณค่าแห่งการให้ ชื่นชมเมื่อลูกแบ่งปัน และสุดท้าย พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี แบ่งปันให้ลูกเห็นก่อน เมื่อลูกเห็นบ่อยๆ ก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าการแบ่งปันเป็นอย่างไร และจะทำตามได้ในที่สุดค่ะ

Crสารพันปัญหาการเลี้ยงลูก

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: