ค่านิยมที่เรายึดถืออยู่กลายเป็นกับดักให้การศึกษาไทยไม่ทันการเปลี่ยนแปลงโลกหรือไม่?

ค่านิยมที่เรายึดถืออยู่กลายเป็นกับดักให้การศึกษาไทยไม่ทันการเปลี่ยนแปลงโลกหรือไม่? มาร่วมกันแสดงความเห็นกันว่าค่านิยมแบบไหนที่เราเข้าใจผิด#หลักสูตรฐานสมรรถนะ

TEP – Thailand Education Partnership ภาคีเพื่อการศึกษาไทย

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: