ครูที่มีพฤติกรรมความเสี่ยง หรือ ไม่มีทักษะการบริหารห้องเรียน ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

เคยพูดมานานแล้ว ว่า สำหรับระบบการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อคัดแยก เด็ก ปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กมีปัญหา ทางการเรียน

ด้วยความถี่ของปัญหา ที่มีประเด็นมาตลอด จึงอยากเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงครู #รู้จักครูเป็นรายบุคคล เพื่อคัดกรอง #ครูที่มีคุณค่าควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู

ครูที่มีพฤติกรรมความเสี่ยง หรือ #ไม่มีทักษะการบริหารห้องเรียน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

และ #กลุ่มครูที่เป็นปัญหา เพื่อ ให้ ต้นสังกัด สามารถบริหาร จัดการ ความเสี่ยงเหล่านี้ จัดเป็น ระบบเฝ้าระวัง ให้มีแผนในการพัฒนา และจัดการ

Cr.บันทึกหมอเดว

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: