สอนให้ลูกพูดเพราะได้อย่างไร

สอนให้ลูกพูดเพราะได้อย่างไร

การพูดเพราะหมายถึง การที่ลูกพูดแบบมีหางเสียง ค่ะ /ครับ พ่อแม่บางคนมีความเข้าใจผิดถึงวิธีการสอนให้ลูกพูดเพราะด้วยการพยายามบังคับให้ลูกพูดแบบมีหางเสียงตั้งแต่ลูกเริ่มพูดได้ (ประมาณขวบครึ่ง)

จริงๆแล้ววิธีการสอนให้ลูกพูดเพราะทำได้โดย

เริ่มจากที่พ่อแม่พูดแบบมีหางเสียง ค่ะ /ครับ กับลูกทุกครั้ง(ตามเพศของลูก ไม่ใช่ตามเพศของพ่อแม่ เช่น ลูกผู้หญิง พ่อแม่ก็พูดลงท้ายด้วยค่ะ ทุกครั้ง)

ในช่วง1-3ขวบ อย่าพยายามบอกลูกว่าพูดลงท้าย ค่ะ /ครับ เพราะเมื่อเราพยายามบังคับ ลูกมักจะพยายามต่อต้านและไม่ทำตาม

พยายามสื่อสารกับลูกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน นุ่มนวล เช่น “น้องฟ้าขา หยิบแก้วน้ำให้แม่หน่อยสิคะ” การสื่อสารของพ่อแม่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก เด็กก็เหมือนภาพสะท้อน ถ้าเราพูดแบบแข็งกระด้าง ลูกก็จะเลียนแบบเราด้วย

หลังอายุประมาณสามขวบ ลูกจะเริ่มพูดเป็นประโยค หมายถึง มีประธาน กริยา กรรม เมื่อลูกสามารถพูดเป็นประโยคได้ ให้พ่อแม่ใช้วิธีพูดทับประโยคเมื่อลูกพูดไม่มีหางเสียง และรอให้ลูกพูดตาม เช่น

ลูก : แม่เอาน้ำให้หน่อย แม่ :แม่ขา เอาน้ำให้หน่อยค่ะ

อย่าบอกลูกแค่ว่าต้องพูดแบบมีคำลงท้าย แต่ควรแก้ทั้งประโยคว่าลูกควรพูดอย่างไร

เมื่อลูกทำได้ถูกต้อง ให้ชม และแสดงความรักด้วยการกอด หอม ลูบหัวเบาๆ ลูกจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับและอยากทำสิ่งนั้นอีก

หากลูกต่อต้าน อย่าบ่น หรือตำหนิ แต่พยายามอดทน ไม่ให้สิ่งที่ลูกต้องการจนกว่าลูกจะแก้ประโยคตามที่เราสอนได้

การพูดเพราะเป็นเสน่ห์ที่จะช่วยให้ลูกเป็นเด็กที่ดูน่ารัก น่าเอ็นดู น่าให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เป็นมารยาททางสังคมเบื้องต้นที่ทำให้คนอื่นชื่นชม และประทับใจในตัวลูก

พ่อแม่เป็นคนที่อยู่กับลูกมากที่สุด จึงเป็นแบบอย่างของลูกในทุกๆด้าน ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อช่วยสนับสนุนให้ลูกเติบโตเป็นเด็กที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ และอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Cr. เพจจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นโดยนักจิตวิทยาคลินิกเด็กและวัยรุ่น

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: