อย่าปล่อยให้พ่อแม่รังแกฉัน

#อย่าปล่อยให้พ่อแม่รังแกฉันการศึกษาพบว่า ไม่ว่าลูกจะเกิดออกมาเป็นเด็กเลี้ยงยากหรือง่าย ร้องเยอะหรือสงบเสงี่ยม ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นมา เขาจะมีบุคลิกลักษณะ #ละม้ายคล้ายพ่อแม่ของเขา นั่นแหละ ไม่น่าแปลกใจ เพราะเด็กคือ #ฟองน้ำ ที่ซึมซับพฤติกรรมและ #กระจกสะท้อนมาร ชั้นดีนั่นเอง อยากให้ลูกเป็นอย่างไร… จงเป็นแบบนั้นให้ลูกเห็นเพราะ ลูก คือ ‘กระจกสะท้อน’ การกระทำของคุณพ่อคุณแม่ เพราะ ลูก คือ ‘กระจกสะท้อนมาร’ สิ่งใดไม่ดี สิ่งนั้นทำตามง่ายเสมอเด็กที่โมโหร้าย จึงมักอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เด็กที่ทำอะไรไม่เป็น จึงมักมีครอบครัวที่ไม่เปิดโอกาสให้ลูกทำอะไร ทำทุกอย่างให้มาตลอดตั้งแต่เล็ก หากอยากให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดี เราต้อง อารมณ์ดี ไม่รุนแรง ไม่เกรี้ยวกราดหากอยากให้ลูกเป็นคนที่สุภาพ เราต้องสุภาพ ไม่พูดหยาบคาย หากอยากให้ลูกเป็นคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เราต้อง มีวินัย รับผิดชอบ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลาหากอยากให้ลูกเป็นคนมีเหตุผล เราต้องมีเหตุผลกับทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตเลี้ยงอย่างไรได้อย่างนั้น หนังสือ “อย่าปล่อยให้พ่อแม่รังแกฉัน” คือ หนังสือเลี้ยงลูกสมัยใหม่สไตล์อารมณ์ดีที่ปูพื้นฐานตั้งแต่พัฒนาการเด็กตามวัย การปรับพฤติกรรมเชิงบวก รวมถึง “วิธี” การเลี้ยงลูกและการปรับพฤติกรรมลูกอย่างมองเห็นภาพ ใช้ได้จริง โดยเน้นการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาของพ่อแม่ต่อลูกเพื่อรับรู้ ติดต่อ ต่อติด แก้ไข และจัดการอารมณ์พฤติกรรมของลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสไตล์การเขียนแบบอารมณ์ดีในแบบของ พ่อหมอ “หมอวิน” เพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ แล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปประกันตัว หรือตามจ่ายค่าเสียหายของลูกเมื่อตอนเราแก่ตัวครับ เลี้ยงดีตั้งแต่วันนี้กันเถอะครับ

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Cr. เพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: