หลายครั้ง “ความเศร้า” เกิดจาก “ความไม่พอใจ” ตัวเอง

หลายครั้ง “ความเศร้า” เกิดจาก “ความไม่พอใจ” ตัวเอง


“การรู้เท่าทัน”
“ความรู้สึกเศร้า”
และ “ความรู้สึกไม่พอใจ”
ที่เกิดขึ้นนั้น 🙂

ช่วยให้ใจสงบขึ้น
และ ช่วยให้รู้ทางแก้ไข
ทำให้ดูแลใจตนเองได้ดีขึ้น ถูกทางมากขึ้น
จาก”ความเข้าใจ” “หัวใจ”ตนเอง
🙂

Cr.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: