“ไม่เปลี่ยนสูญพันธุ์” การศึกษาปรับอย่างไรให้ไทยรอด

“ไม่เปลี่ยนสูญพันธุ์” การศึกษาปรับอย่างไรให้ไทยรอด” ในยุคที่มนุษย์เป็นตัวผลักดันให้โลกเกิดวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซับซ้อน คาดเดาได้ยาก แต่ที่น่ากลัวที่สุด คือ “การก้าวเข้าสู่ยุคชาตินิยมใหม่” ยุคที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอด!! ในงานเสวนา “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรับมือยุควิกฤตต่อเนื่อง” ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พี่เอ้ได้มีโอกาสร่วมวงเสวนากับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาหลายท่าน ฟังแล้วขนลุกนะครับ เพราะโลกวันนี้ น่ากลัว ถ้าเราไม่แข็งแกร่ง เรายังไม่เปลี่ยน ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ ประเทศชาติของเรา อนาคตลูกหลานของเราจะไม่มีวันอยู่รอด หรือถ้ารอดก็ต้องอยู่อย่างเป็นเบี้ย ทางรอดเดียวที่เรามี คือ “ความกล้า” กล้าที่จะพูด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างสิ่งใหม่ กล้าที่จะก้าวไป สร้างเด็กที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต ปลูกฝังพวกเขา มองพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อย่ามองว่าเขาเป็นเด็ก สอนให้เขารู้จักคิด มี fighting spirit เต็มไปด้วยความหวัง พึ่งพาตัวเองได้ ชนิดที่เรียกได้ว่า “ทำได้ครบจบในตัว” พี่เอ้เชื่อมั่นว่า หากทุกฝ่ายช่วยกัน ไม่ว่าอนาคตจะเกิดวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลงรุนแรงแค่ไหนเราจะไม่มีวันสูญพันธุ์แน่นอนครับ#จะทำก็ทำได้#เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Cr. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ Suchatvee Suwansawat

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: