พ่อแม่ไม่มีเวลาเล่นกับลูก จัดการอย่างไร

พ่อแม่ไม่มีเวลาเล่นกับลูก จัดการอย่างไรคำว่าไม่มีเวลาขึ้นกับการให้ความสำคัญ เรื่องที่เราให้ความสำคัญเราจะมีเวลาจนได้เสมอ พ่อแม่ทุกบ้านมีเวลา 24 ชั่วโมง ท่านจะให้เวลานี้กับอะไรเท่านั้นเอง ก เงิน ข งาน ค ดูฟุตบอล ง เล่นกับลูก ทุกคนมีสิทธิเลือกและรอใช้ทุนคืนหากเลือกผิดโดยทั่วไป การจัดลำดับความสำคัญ priority setting จะเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรฝึก จัดถูก ได้ทั้งหมด จัดผิด เสียทั้งหมด เช่น ถ้าเอาข้อ ง เล่นกับลูกขึ้นก่อน ลูกได้ดีทุกช่วงชั้นพัฒนาการ แม้รายได้จะน้อยลงแต่รายจ่ายจะน้อยลงมากกว่าเพราะลูกไม่ก่อกวนและไม่สร้างปัญหา เมื่อลูกไปได้ดี เราสบายใจกลับอุทิศตัวให้แก่งานได้ดี เรื่องดูฟุตบอลเป็นของง่ายที่สุดในทางตรงข้าม ไม่เล่นกับลูก ลูกพัฒนาการช้าทั้งสมองและจิตใจ ไม่มี EF ออกนอกลู่นอกทาง เงินที่ได้ก็เอาไปจ่ายค่าชดใช้ความเสียหายในตอนท้ายหรือค่าประกันตัวออกจากโรงพัก ใจที่ไม่สงบไม่มีวันทำงานให้ดีได้7. คนที่ช่วยเลี้ยงลูกชอบให้เล่นจอต่าง ๆ ทำอย่างไรดีเปลี่ยนคน เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบคนที่ใช่ แล้วให้โบนัส

Photo by Tatiana Syrikova on Pexels.com

Cr. นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: