สร้างสัมพันธภาพบนความขัดแย้ง ในครอบครัวระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่

#สร้างสัมพันธภาพบนความขัดแย้ง ในครอบครัวระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้ใหญ่ ต้องเรียนรู้ที่จะอดทนและควบคุมอารมณ์ตนเอง เป็นนักฟังที่ชาญฉลาดคือฟังวัยรุ่นสะท้อนด้วยความสงบ แต่เหลาความคิด (ด้วย 3 คำถาม กล่าวคือ รู้สึกอย่างไร คิดเห็นไง และ จะแก้ปัญหาอย่างไร) บวกกับการวางกติกาง่ายๆในบ้านที่พร้อมรับฟังกันและกัน ที่เรียกว่าสุนทรียสนทนาในบ้าน รวมถึงการประพฤติที่จะเป็นต้นแบบที่ดี ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง โปรดตระหนักไว้ว่า “หากเรารักษาบรรยากาศ ครอบครัวด้วย ความรักความเข้าใจ ความอบอุ่น ปลอดภัย ปราศจากอคติ แม้เขาพลาดแต่เราก็ให้อภัย และให้ลูกมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไร พ่อและแม่รักลูกเสมอ เปิดอ้อมแขนพร้อมรับเสมอ”(สุริยเดว 2563) เชื่อว่า บ้านที่ #ใจเปิด#รับฟังเป็นแม้เห็นต่าง#ให้อภัยแม้ผิดพลาด สงครามข้ามเจเนอเรชั่น จะไม่เกิดขึ้น ประคับประคองด้วยใจที่อดทน ปราศจากอคติ ปราศจากการกดดันด้วยความรุนแรง#แล้วเราจะได้หัวใจของลูกกลับมาโดยที่ #ลูกเราคนใหม่จะมีวุฒิภาวะและรู้จักจัดการอารมณ์ได้มากขึ้น โดยสรุป 5 คุณสมบัติพ่อแม่ที่จะไม่มีปัญหากับลูกทุกเจเนอเรชั่น 1.#รักอบอุ่นปลอดภัยและไว้วางใจได้ อย่างไม่มีอคติ หรือวาระซ่อนเร้น2.#เป็นผู้ฟังที่ดี ที่ตั้งใจฟัง สะท้อนความรู้สึกให้ผู้เล่าสบายใจที่จะเล่าต่อ 3.#บ้านต้องมีวินัยแบบฉบับเดียวกัน วินัยเชิงบวก เป็นกติกาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมสร้างการยอมรับ ระหว่างกัน แค่ไหนที่เปิดพื้นที่ถกแถลงได้ แค่ไหนที่ต้องพักเบรค แค่ไหนที่ต้องหยุดไม่ก้าวล่วง เรียนรู้อยู่ร่วมกัน4. #คุมอารมณ์ตนเอง และคุมสถานการณ บรรยากาศ ด้วยใจที่เปิดกว้าง รับฟังได้ บนกติกา ที่กำหนดร่วม5.เปิดทัศนคติ #ยอมรับในความแตกต่าง ( เพราะเด็กไม่ใช่ผ้าขาว)แต่ใช้หลักสุนทรียสนทนา เพื่อ ก่อให้เกิดข้อสรุปที่ดี ต่อกัน เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัว เพื่อเอาชนะใจตนเอง และคุมสถานการณ์ในบ้านด้วยสติ แล้ว สามารถสงบอารมณ์ ม้าพยศ ของลูกได้ในที่สุด #บันทึกหมอเดว

Photo by Pixabay on Pexels.com

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: