ความขัดแย้งข้ามเจเนอเรชั่น กับทางออกในการจัดการปัญหา

#ความขัดแย้งข้ามเจเนอเรชั่น กับทางออกในการจัดการปัญหา
โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ทุกท่านลองชมคลิปนี้จะเข้าใจ ว่า แม้สิ่งที่เราหยิบยก เป็นกรณี ระบบการศึกษา แพ้คัดออก แต่เป็นตย.ของความขัดแย้งที่สุกงอม ความไม่เข้าใจระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ สั่งสมเป็น คุณลักษณะนิสัย เป็นรากเหง้าการไม่รับฟังกันและกันด้วยสติและด้วยเหตุผล การใช้อารมณ์ ที่รุนแรง จึงมีอำนาจทำลายล้างได้สูงมาก

“การใช้ความรัก ความเข้าใจ รับฟัง สร้างคุณค่าของคำว่าครอบครัว จึงเป็นคำตอบ” (สุริยเดว ทรีปาตี 2563)

คลิปที่สะท้อน ทั้งความรู้สึก สร้างการเรียนรู้
#ครอบครัวพลังบวก
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และ
คณะนศ.หลักสูตร 4 ส รุ่น 10

#ให้รัก…..#พาเราไป

เป็นคำตอบ ของการ #รู้รักสามัคคี เพื่อหยุดความขัดแย้งข้ามเจเนอเรชั่น โดยใช้สติ เปิดใจรับฟัง กันและกัน

Cr. บันทึกหมอเดว

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: