ไม่ใช่เชื้อโรคทุกตัวจะไม่ดีแต่เชื้อโรคส่วนมากช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเด็กๆ และทำให้เด็กๆแข็งแรงขึ้น

เราจำเป็นต้องปล่อยเด็กๆให้เล่นดิน เล่นทราย เล่นเลอะเทอะ เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกัน พัฒนาได้เต็มที่👍

ไม่ใช่เชื้อโรคทุกตัวจะไม่ดี
แต่เชื้อโรคส่วนมากช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเด็กๆ และทำให้เด็กๆแข็งแรงขึ้น 😊

Jack Gilbert – ผู้เชื่ยวชาญด้านเชื้อโรค

Cr. เพจดีต่อลูก

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: