ปล่อยลูกบ้างลูกเราก็”จะกล้า”ทำอะไรได้อีกเยอะ

ไม่กลัวเลอะ
ไม่กลัวเจ็บ
ไม่กลัวเหนื่อย
ไม่กลัวเสียหน้า
ไม่กลัวลูกทำไม่ได้
ไม่กลัวลูกลำบาก
ไม่กลัวลูกผิด
ไม่กลัวเสียเงินเปล่า
ไม่กลัวเสียเวลา
ไม่กลัวลูก……….
……………………….จนเกินไป
และเราไม่ต้องคิดแทนลูกจนเกินไป 😅

ปล่อยลูกบ้าง
ลูกเราก็”จะกล้า”ทำอะไรได้อีกเยอะ

Cr.ดีต่อลูก

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: