โครงการสอนออนไลน์ #Project 14 โดย สสวท

โครงการสอนออนไลน์ #Project 14

ความปกติใหม่ (New Normal) ได้ลามไปถึงด้านการศึกษาแล้ว เปิดเทอมนี้ คุณครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ #ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพราะนี่คือ Project14 ของ สสวท.

รายละเอียด http://proj14.ipst.ac.th/

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: