เด็กช้ามิได้ช้าทุกเรื่อง เด็กไอคิวต่ำกว่าเส้นปกติมิได้แปลว่าพัฒนาไม่ได้

เด็กช้ามิได้ช้าทุกเรื่อง เด็กไอคิวต่ำกว่าเส้นปกติมิได้แปลว่าพัฒนาไม่ได้

ความข้อนี้คือเรื่องสำคัญที่พ่อแม่และครูสมัยใหม่ควรทราบ

ความรู้และงานวิจัยด้าน EF ส่วนความจำใช้งานได้ให้ข้อค้นพบที่ชวนตกตะลึงและให้ความหวังแก่เรามากเมื่อพบว่าเด็ก ID มีพัฒนาการของความจำด้านภาพไม่น้อยไปกว่าเด็ก MA คือเด็กทั่วไปที่อายุสมองเท่ากันแต่อายุจริงน้อยกว่า

แปลว่าอะไร

เช่น เด็ก ID ของเราอายุ 7 ขวบ เขามีอายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 4 ขวบ นั่นแปลว่าเขาทำอะไรสู้เด็ก 7 ขวบไม่ได้ก็จริง แต่เขายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เส้น 4ขวบ

พัฒนาการของเขามิได้หยุดชะงักดังที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ

มีงานวิจัยหลายชิ้นจากเด็ก ID หลายวัยที่ยืนยันข้อค้นพบนี้ ส่วนที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกคือพบว่าพัฒนาการที่ว่าด้วยการวางแผนและการแก้ปัญหามิได้ล่าช้ากว่าเด็ก MA

มีคำศัพท์เรียกว่า fluency กล่าวคือเด็ก ID สามารถค้นหาหนทางใหม่ที่เหมาะสมกับตนเองได้เสมอตราบเท่าที่เราไม่ยอมแพ้

เพราะอะไร

เพราะสมองส่วน executive control ของเขายังดีอยู่

IQ นั้นแย่แต่ EF ไม่!

อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า fluency ของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ID ที่อาศัยอยู่ในสถาบันมานานจะไม่เท่ากับกับเด็ก MA ซึ่งอธิบายว่าเพราะชีวิตในสถาบันนั้นเรียบง่ายและมีรูปแบบที่ชัดเจนจนกระทั่งเด็กไม่จำเป็นต้องพัฒนา EF ก็สามารถมีชีวิตได้

แต่เด็ก ID ที่เติบโตในสิ่งแวดล้อมทั่วไปกลับมีความจำเป็นต้องพัฒนาความจำด้านภาพ การวางแผน และการแก้ปัญหาอยู่ทุกวันจึงมี fluency และ EF ที่ดีกว่า

งานวิจัยที่ชัดเจนทำในเด็กกลุ่มดาวน์ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเด็กดาวน์ในสถาบันมีผลลัพธ์สุดท้ายที่ด้อยกว่าเด็กดาวน์ที่เรียนในโรงเรียนทั่วไป

Cr. นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: