เวลาพบคู่สมรสมีทุกข์ ให้ตามใจ

เวลาพบคู่สมรสมีทุกข์ ให้ตามใจ

โดยเฉพาะทุกข์เรื่องลูก ไม่มีทุกข์ใดจะทำร้ายเขาได้เท่ากับทุกข์เรื่องลูก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทุกข์ของลูกที่ไม่มีทางแก้และไม่มีทางออก

ที่เราควรทำคือตามใจและดูแลเขาโดยไม่มีเงื่อนไข

เขาอยากนอนทั้งวัน ให้นอน
ไม่อยากทำอะไร ไม่ต้องทำ
เอาแต่นอน นอนต่อไป
ไม่ทำกับข้าว เราทำเอง ทำไม่เป็นใช้เงินซื้อ
ไม่กินข้าว ไม่บังคับ ไม่กินกี่วันก็ไม่ว่า
ไม่ทำงาน ไม่ต้องทำ อยากลา ลา
ไม่ออกกำลังกาย ตามใจเขา
ไม่ลุกไปไหนเลย ช่วยเช็ดตัว
ทำทุกอย่าง

เขาไม่อยากพูด ไม่ต้องพูด
เขาร้องไห้ เราดู และกอด
เขาซึมเศร้ามาก เรารอ และทำต่อไป

แสดงให้เขาเห็นว่าเราเข้าใจและยอมรับได้ คำสำคัญคือคำว่า “ยอมรับได้” เขาเศร้าเราเข้าใจและยอมรับได้

เขาเศร้าเรื่องลูกเรายิ่งเข้าใจและยอมรับได้

ไม่ทอดทิ้ง หากต้องจากไปทำงาน รีบไปรีบกลับ ไม่ถึงกับต้องลางาน เขามิใช่สาเหตุที่ทำให้เราเสียงานหรือเดือดร้อน อย่าทำให้เขารู้สึกว่าเราเดือดร้อน

เรารักและเราเต็มใจดูแล เท่านี้พอ

แล้วเขาจะดีขึ้น ฟื้นตัวได้เอง

Cr. นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: