สก็อตแลนด์ ลงมติให้เปิดเรียนอีกครั้งสิงหาคมนี้ ด้วยการสอนแบบผสมผสาน

หลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างยาวนาน ในที่สุด รัฐบาลท้องถิ่นของสก็อตแลนด์ก็ลงมติตัดสินใจ จะเปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ ได้กลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งการเปิดเรียนในครั้งนี้ สก็อตแลนด์ระบุว่า จะใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือ Blended Model

นางนิโคลา สเตอร์เจียน มุขมนตรีแห่งสก็อตแลนด์ ประกาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า นักเรียนชาวสก็อตแลนด์ทุกคนจะกลับมาเรียนหนังสือในห้องเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมเป็นต้นไป โดยบรรดาคุณครูและโรงเรียนจะเริ่มจัดเตรียมห้องเรียน และหลักสูตรการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายนนี้ 

รายงานระบุว่า หลักสูตรการศึกษาจะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาก่อนหน้าที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง โมเดลแบบผสมนี้ จะหมายรวมถึง การเข้าเรียนที่โรงเรียนในบางช่วงสลับกับการเรียนจากที่บ้าน 

ด้าน สถานีโทรทัศน์บีบีซีของอังกฤษ สรุปว่า หลักสูตร Blended Model นี้ เป็นการประยุกต์ผสมระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนออนไลน์และการมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทำ

ขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐจะร่วมมือกับโรงเรียนทั่วสก็อตแลนด์ในการติดตามบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด โดยรัฐบาลเตรียมตีพิมพ์คู่มือ กรอบกลยุทธ์การทำงาน เพื่ออธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนเปิดโรงเรียนอีกครั้ง

ในส่วนของระเบียบและกฎเกณฑ์ ภายใต้ Blended Model ของรัฐบาลสก็อตแลนด์นี้ ประกอบด้วย

  • ลดขนาดชั้นเรียนให้เล็กลง โดยนักเรียนส่วนใหญ่ต้องแบ่งเวลาเข้าเรียนให้เหลือ 50% ส่วนอีก 50% ให้เรียนจากที่บ้าน ส่วนเวลาในโรงเรียนจะขยายเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่สถานการณ์มีความปลอดภัยเพียงพอ
  • แบ่งกลุ่มนักเรียนในการมาโรงเรียน คือ กลุ่มหนึ่งอาจมาเรียนช่วงเช้า ส่วนอีกกลุ่มมาเรียนช่วงบ่าย หรือ อาจมาเรียนโดยแบ่งกลุ่มแบบสลับวันหรือสลับอาทิตย์มาโรงเรียน
  • โรงเรียนต้องบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวด ซึ่งรวมถึงการจัดเก้าอี้ในชั้นเรียนให้ห่างอย่างน้อย 2 เมตร และการจัดแถวสับหลีกการเข้า-ออก โรงเรียน และการพักเบรกระหว่างคาบเรียนของนักเรียนชั้นต่างๆ
  • คุณครูและเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจในการพิจารณาประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับนักเรียนของตนอย่างเต็มที่ รวมถึงบทบาทในการพิจารณาว่าจะเรียนหนังสือที่โรงเรียน หรือเรียนจากห้องเรียนเสมือนจริงบนโลกออนไลน์
  • คุณครูสามารถใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หอประชุมของชุมชน ศูนย์กิจกรรม สถานที่จัดประชุม รวมถึง สถานที่จัดงานนิทรรศการหรือการประชุมทางธุรกิจ ตามที่เห็นสมควรได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของตน

นอกจากนี้ เมื่อต้องผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนที่บ้าน รัฐบาลสก็อตแลนด์ ยังได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 30 ล้านปอนด์ ในการเดินหน้าจัดซื้อ แล็ปท็อป ให้กับกลุ่มเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ สามารถเรียนหนังสือจากที่บ้านในช่วงที่ยังไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้เต็มเวลา 

ยิ่งไปกว่านั้น นางสเตอร์เจียน ผู้นำของสก็อตแลนด์ ยังย้ำอย่างชัดเจนว่า ในช่วงเวลาปรับตัวเปลี่ยนผ่านของการเรียนการสอนภายใต้ Blended Model นี้ รัฐบาลจะดำเนินทุกวิถีทางในการสนับสนุนการเรียนการสอนของบรรดาเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบรรดาเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลอย่างละเอียดอ่อนมากกว่า เด็กชั้นโตที่เริ่มรับผิดชอบตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว 

ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลสก็อตแลนด์ในครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางความพยายามของหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐบาลนานาประเทศทั่วโลก ที่พยายามจะกลับมาเปิดโรงเรียนให้เด็กๆ ได้กลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกครั้ง ซึ่งรวมถึง รัฐบาลอังกฤษ ที่ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการให้เด็กนักเรียนบางส่วนไปโรงเรียนได้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ แม้จะมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยจากสหภาพแรงงานครูที่มองว่า โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดเรียนในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ยังมีการระบาดอยู่เช่นนี้ 

ขณะที่ เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ ยอมรับว่า การเปิดโรงเรียนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในเดือนมิถุนายน และอาจมีแนวโน้มลากยาวกไปจนถึงเดือนสิงหาคม

ที่มา : Coronavirus: What is a blended model of learning?

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: