การออกแบบการเรียนการสอนในยุค โควิด

การออกแบบการเรียนการสอนในยุค โควิด

ในวิกฤติของ โควิด 19 มีโอกาสที่ทำให้ ครูต้องคิด ทบทวน และมองไปข้างหน้า การออกแบบการเรียนการสอนใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเปลี่ยนให้ได้เร็วขึ้น

ผมอยากให้ดูว่าในหกปีข้างหน้านักเรียนสังกัด สพฐ ลดจาก7.7 ล้านคนในปัจจุบัน เหลือ 6.8 ล้านคน และจะลดลงอีก 2 ล้าน ในสิบปี โดยขณะนี้มีโรงเรียนถึง 30,506 โรงเรียน และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีครูในขณะนี้ 4.7 แสนคน (เฉพาะของ สพฐ) อยากให้ช่วยคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน สิบปีข้างหน้า แรงงานไทยจำนวนมากจะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ กลไกหลายอย่างมี ดิจิทัลทวิน (Digital twin) หรือมี ดิจิทัลออปเจ็ก เข้าแทนที่ หรือทำงานร่วมกับสิ่งที่เรียกว่า Physical objects ห้องเรียนก็มีสองห้อง คือ ห้องแบบ Digital classroom คู่แฝดกับ Physical classroom โรงเรียนก็จะมีสองโรงที่ทำคู่แฝดขนานกัน คือ Digital school คู่กับ Physical school อาชีพการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แม้แต่ครูต้องสร้างตัวตนดิจิทัลเป็นแฝดด้วย

กลไกการเรียนการสอนอาศัย Digital platform เป็น Digital service platform ลองดูช่วงโควิด มีอะไรให้เราเห็นบ้าง เราสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม ทำให้เราเลือกกินอะไรก็ได้ ร้านค้า กับผู้กิน เจอกันบนแพลตฟอร์ม เราสั่งของออนไลน์ ซื้อขายของสะดวก ผู้ซื้อกับผู้ขายเจอกันบนแพลตฟอร์ม การเรียนหนังสือก็เช่นเดียวกัน เราจะได้เห็น ผู้เรียน เจอผู้สอนบนแพลตฟอร์ม เราเรียนแบบ LFH การทำงานก็แบบ WFH

เราเริ่มได้เห็นว่า แพลตฟอร์มการศึกษา Coursera เปิดให้อาจารย์ที่ดังๆ สอนให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้จากทั่วโลก มีกว่าสี่พันวิชา ในยุคโควิด จึงเปิดให้ผู้เรียนจากทั่วโลกเรียนฟรี

ทำไมเจ้าของแพลตฟอร์ม เช่น ZOOM, Webex หรือ กูเกิ้ล ไมโครซอฟต์ให้ใช้ฟรี พวกนี้มองกาลไกล ใครดึงผู้ใช้บริการมาอยู่บนแพลตฟอร์มตัวเองได้มาก จะได้ประโยชน์อย่างมาก ลองนึกถึง Uber, Grab, Airbnb, หรือแม้แต่แพลตฟอร์มรับซ่อมบ้าน ทำความสะอาดบ้าน

ผมอยากให้เห็นว่า การศึกษากำลังจะเกิดรวมระหว่างที่บ้าน และที่โรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กำลังจะถูกจับมาอยู่บนแพลตฟอร์ม นักเรียนจะมีทางเลือกในการเรียนมากขึ้น ครูก็จะได้แสดงฝีมือมากขึ้น บ้านจะเป็น Home base learning การออกแบบการศึกษาต้องคำนึงสิ่งเหล่านี้

การเรียนการสอนจึงควรได้รับการออกแบบใหม่ ให้ใช้ประโยชน์ จาก Digital twin และ การบริการ ที่เชื่อมบ้านและโรงเรียนให้อยู่ในแพลตฟอร์ม เราไม่ควรอ้างเรื่องความไม่พร้อมทางเทคโนโลยี ซึ่งเรามีกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อปรับสภาพ การบริการให้เหมาะกับบริบทของเราได้

วันที่ 4 มิย 12:00-13:00 น ผมอยากแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูและผู้ปกครองทางออนไลน์ ในหัวข้อ ความปกติใหม่ จองการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ในยุคโควิด

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มก. มีโครงการ OpenKU Online แล้วพบกันทางไซเบอร์

อยากให้ช่วย แชร์ บอกต่อ ถึงครูและผู้ปกครองที่สนใจครับ

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: