เปิดโรงเรียนใน Norway หลัง Lock down

“ที่นอร์เวย์ สถานเลี้ยงดูเด็กอ่อนและเนิสเซอรี่เปิดมาได้หลายสัปดาห์แล้วค่ะ

แต่มีมาตรการการดูแลที่ทั้ง ครู ผู้ปกครอง และ นร ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  • ผปค ไม่สามารถรับส่งเด็กถึงตัวอาคารได้ รับ ต้องส่ง-รับที่รั้วประตูเท่านั้น
  • เด็กๆและครูจะมีกิจกรรมกลางแจ้งทั้งวัน (แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพายุฝนหนัก เด็กเลยได้อนุโลมเข้าในตัวอาคารบ้าง)
  • เด็กจะถูกสอนให้ล้างมือ เมื่อถึงเนิสฯ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนกลับบ้าน
  • เด็กจะถูกสอนให้จามหรือไอ บนแขนข้อศอก ห้ามจามหรือไอบนมือเด็ดขาด
  • หน่วยงานรัฐ มีคำแนะนำการปรับตัวสำหรับ ผปค และวิธีอธิบายเกี่ยวกับโควิดกับเด็ก ในเว็บไซท์สาธารณสุข
  • อาคารเนิสฯ จะถูกทำความสะอาดวันละสองรอบ

ที่นี่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใส่หน้ากาก เพราะความหนาแน่นของประชากรเบาบางอยู่แล้ว

ณ เวลานี้ สถานการณ์โควิดที่นี่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงมาก

Cr. นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: