สิ่งที่จะช่วยให้เด็กรักษาระดับความกระหายอยากรู้

ปัจจัยที่จะช่วยให้เด็กรักษาระดับความกระหายอยากรู้เอาไว้ได้คือความอยู่เหนือตนเอง เรียกว่า เมตตาคอกนิชั่น

การศึกษามิได้ให้ความรู้ หรืออำนวยความสะดวกให้เด็กเรียนรู้เท่านั้น การศึกษามีหน้าที่ “ทำให้เด็กรู้ว่าตนเองไม่รู้อะไร” ด้วย

ปัญหาของบ้านเราคือคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายหรือผู้บริหารระดับสูงมักคิดว่าตนเองรู้แล้ว ที่พวกเขาขาดไปคือความสามารถที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้

และไม่รู้ด้วยว่ากำลังไม่รู้อะไร

ความสามารถนี้เป็นนามธรรมมาก ต้องการเครื่องมือหลายชิ้น

หนึ่งคือภาษาเอาไว้บรรทุกความคิด
สองคือกรอบความคิดเพื่อเอาไว้ออกนอกกรอบ
สามคือจินตนาการเพื่อคิดถึงเรื่องเป็นไปไม่ได้

ทั้งสามประการได้มาจากการศึกษาระดับอนุบาลที่เตรียมความพร้อม คืออ่าน เล่น ทำงานมากพอและนานพอ ตามด้วยการศึกษาระดับประถมที่มุ่งเน้น “การแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำมากพอ”

ภาษาจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่บ้านเราฝ่าไม่ผ่าน เพราะเราเน้นการอ่านออก แต่เราบังคับให้เด็กอ่านออกเร็วเกินไปจนสูญเสียความสามารถอ่านเอาเรื่อง

บ้านเราเน้นอ่านความรู้ที่เป็นรูปธรรมมากเสียจนจิตใจแข็งกระด้าง แต่สูญเสียความสามารถอ่านจิตใจผู้คนซึ่งจะมีปรากฏในหนังสือวรรณคดี วรรณกรรม ตำนาน นวนิยาย นิยาย หรือนิทาน พอจะอ่านก็ถูกบังคับให้ต้องเชื่อ และตอบข้อสอบตามนั้น

เราเน้นการอ่านเพื่อสอบ แทนที่จะอ่านให้สนุก

Cr. นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: