“การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย”

“ครูขวัญฟ้า” ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย” เมื่อปีก่อน

และในที่สุดก็สำเร็จลุล่วง ! …. เย้ๆ

วันนี้ ครูขวัญฟ้า (ผศ.ดร. ขวัญฟ้า รังสิยานนท์) ส่งคู่มือมาให้เผยแพร่ รู้สึกดีใจและขอบคุณคุณครูมาก

ในคู่มือ มีเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับทักษะสมองEF, มีตัวอย่างคำพูดแนะนำ และยังมีกิจกรรมที่พ่อแม่นำไปประยุกต์ใช้กับลูกๆได้เลย

ช่วงอยู่บ้านกับเด็กนานๆ มีคู่มือดีๆนำทางคือ ดีมากๆ😊

โหลดได้เลย… มีแค่ 90 หน้าเอง 😅

Cr. หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก

https://drive.google.com/file/d/19bssE6Af0eQxASiF8syMG9e21EjdO22e/view?usp=drivesdk

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: