วันเปิดเรียนหลัง COVID19 ในประเทศจีน

บรรยากาศวันเปิดเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนภาษาต่างประเทศซีอัน ในเมืองซีอัน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พร้อมมาตรการป้องกันโรคระบาด ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกแห่งในซีอันกลับมาเริ่มต้นการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ (20 เม.ย. 63)

Cr. ThaiPBS #ThaiPBSPhoto #COVID19

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: