วิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า

“หน้ากากผ้า” ทางเลือกของคนไม่ป่วย ใช้สวมใส่แทนหน้ากากอนามัยที่กำลังขาดแคลนได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องหมั่นซักให้สะอาด และมีหน้ากากผ้าสำรองไว้ใช้หมุนเวียนระหว่างที่ซัก นอกจากป้องกันการติดโรคแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งได้อีกด้วย

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: