อยู่บ้านมากขึ้น ทะเลาะกับลูก มากขึ้นมั้ย?

ช่วงนี้ ใครอยู่บ้านใกล้ชิดลูกมากขึ้น นอกจากได้สนุกกับลูกแล้ว ก็อาจทะเลาะกับลูกบ่อยขึ้นด้วย อันที่จริง การทะเลาะกันอาจน้อยลง ลูกต่อต้านน้อยลงถ้าเราเลี้ยงลูกเชิงบวก

การเลี้ยงลูกเชิงบวก มีหัวใจหลักๆ 3 ข้อ

1.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2.เวลาคุณภาพ                        3.วินัยบวก

การสื่อสารที่ดี จะช่วยให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่รับฟัง ในขณะเดียวกัน พ่อแม่ก็สามารถแสดงความต้องการให้ลูกรับรู้ได้ โดยไม่เกิดอารมณ์ต่อต้านกัน

Cr. หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: