โควิท19 เราจะรอดไปด้วยกัน ด้วย Social distance ระยะห่าง ทางสังคม

แพทยสภาแนะ คนไทยเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร  ลดโอกาสแพร่กระจาย โควิด-19 ย้ำล้างมือ สำคัญกว่าหน้ากากอนามัย

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้สัมภาษณ์ถึงคำที่โลกโซเชี่ยลกำลังพูดถึงกันมากในภาวะการแพร่ระบาดของ โควิด-19 คือ “ระยะห่างทางสังคม หรือ Social distance” คือสิ่งที่สังคมต้องรีบทำความเข้าใจ และนำต้องรีบนำไปใช้  โดย Social distance เป็นมาตรการสำคัญ ในการลดการระบาด ของเชื้อโควิด 19 ที่ทั่วโลกใช้ ในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดในปัจจุบัน การจะให้โรค โรคโควิด-19 ระบาดลดลง จำเป็นที่จะต้องมี Social Distance ระยะห่างระหว่าง บุคคล และ สังคม จะมีความสำคัญมาก

ในระดับสังคม ขอให้หลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มาก เช่น การประชุม ชุมนุมต่างๆ งานอีเว้นท์ สวดมนต์ ทำบุญ กิจกรรมสนุกสนาน มีโอกาสที่จะทำให้เกิด การระบาดของโรคนี้ได้อย่างรุนแรง เพราะเชื้อตัวนี้จะติดจากสารคัดหลั่ง หรือ ไอจาม กิจกรรมที่รวมผู้คนจึงควรต้องพักไปก่อน 

ส่วน Personal Distance หรือ ระยะหางระหว่างบุคคล ก็มีความจำเป็นในการลดการติดต่อของโรค ลำพังแค่การพูดคุยถ้ามีฝอยละอองกระเด็นออกมา จะมาสัมผัสได้ ในระยะ 1 เมตร ก็มีโอกาสรับเชื้อโรคมาติดกันได้  ในช่วงการแพร่กระจายของโรค มีคำแนะนำว่า ถ้าจะให้ปลอดภัย Personal Distance ควรจะห่าง 2 เมตร หรือ 6 ฟุต เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อของโรค

มาตรการนี้ในการระบาด เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ก็มีการแนะนำให้ใช้ระยะห่างระหว่างกัน เพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ จะเห็นได้จากคำแนะนำจากแพทย์ ให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังตัวเองเพื่อดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วันในบ้าน ที่แยกออกจากผู้อื่น หากอยู่บ้านจริงโดยที่ไม่ออกไปพบปะสังคม โอกาสในการติดเชื้อจะกลายเป็นศูนย์เพราะระยะเวลา 14 วันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เชื้อนั้นจะหยุดการเจริญเติบโตและหายไปทันทีโดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาของหมอ ทั้งนั้นถ้าคนในสังคมหันมาร่วมมือปฏิบัติตามในระยะนี้ขอให้อดทนกับความเคยชิน ก็จะช่วยให้การแพร่กระจายของโควิด-19 ลดลงได้อย่างมาก

แต่ในกรณีถ้าหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมไม่ได้จริงๆก็ควรใช้หน้ากากอนามัย และอย่าลืมการหมั่นล้างมือบ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อยๆก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง จากข้อมูลมือเป็นตัวที่นำพาเชื้อโรคมาติดในคนได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง การล้างมือถือว่ามีความสำคัญในการป้องกันกว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยเสียอีก.

Cr. เนื้อหาข่าวโดยสำนักข่าวไทย; รูปภาพ จาก FB

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: