มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง

“คลังคำที่ได้จากการอ่านออกเสียงให้ลูกฟังมีมากกว่าคลังคำที่ได้จากการพูดคุยหรือเล่านิทาน ดังนั้นเราจึงควรอ่านออกเสียงให้ลูกฟังนานที่สุดเท่าที่จะนานได้”

ความเชื่อที่ว่าเมื่อลูกอ่านหนังสือเองเป็นแล้ว เราควรปล่อยให้เขาได้อ่านเองทั้งหมดจึงไม่เป็นความจริง

ในตอนนี้คุณหมอประเสริฐมีสองเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์มาแบ่งปัน หนึ่ง คือการอ่านออกเสียงให้เด็กพิเศษ และ สอง การอ่านออกเสียงให้วัยทีนหรือวัยรุ่น ซึ่งประเด็นที่สองนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนยังสับสนและเข้าใจผิดอยู่ไม่น้อย

“คำแนะนำคือเราอ่านออกเสียงให้ลูกฟังได้จนกระทั่งเขาอายุประมาณ 11-12 ปี และอายุ 11-12 ปีนี้เป็นที่ยืนยันว่าที่จริงแล้วเขายังอยากฟัง”

Cr. นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: