ถึงเวลาเปลี่ยนการศึกษาไทยหรือยัง?

เด็กไม่ใช่ผ้าขาว สัญลักษณ์นี้เป็นการส่งสัญลักษณ์ให้กับพ่อแม่ได้รู้ว่าอย่าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบ ถ้าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบงานนี้มีเจ็บแน่นอน เมื่อไม่เลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบ เกรดก็ต้องไม่มีเพราะนี่คือการเปรียบเทียบและต้องไม่มีการสอบคัดเลือก การที่เด็กเกิดมาทุกคน มีจิตประภัสสรใสบริสุทธิ์อันนี้ไม่เถียง ถูกต้อง กระบวนการเลี้ยงดู ใส่ลวดลายบนผ้าผืนนั้นเข้าไป = ถูกต้อง แต่เป็นผ้าคนละสี เด็กบางคนเกิดมาก็เป็นผ้าสีโทนเย็น บางคนเป็นผ้าสีโทนร้อน พื้นฐานอารมณ์เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต่อให้เป็นคู่แฝดแท้ รสนิยมก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกประการ เมื่อพื้นฐานอารมณ์เด็กแตกต่างกันก็เลยแบ่งเด็กออกมาง่าย ๆ เป็น 4 จำพวก 1.เด็กเลี้ยงง่าย สั่งให้ซ้ายก็หันซ้าย สั่งให้ขวาก็หันขวา เมื่อมีเลี้ยงง่ายก็มี 2.เด็กพื้นฐานอารมณ์ที่เลี้ยงยากแล้วทำทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับที่พ่อแม่พูด เขาคิดนอกกรอบ แต่เชื่อไหมว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ใบนี้มันเกิดขึ้นจากเด็กเลี้ยงยากทั้งนั้นเลย Jack Ma , Mark Zuckerberg , Steve Jobs , Benjamin Franklin , Thomas Alva Edison ทุกคนที่เคยเป็นปรมาจารย์ของโลกที่กำลังรังสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่นวัตกรรมต่าง ๆ คนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงง่ายเลย 3.เด็กที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ซึ่งเป็นอารมณ์ศิลปิน และ 4.คือเด็กที่ผสมผสานกัน สัญญาณนี้กำลังจะส่งสัญญาณเป็น New Mindset กับพ่อแม่ ผู้ใหญ่และคุณครูที่กำลังดูแลเด็กเล็ก ๆ ทั้งหลายเหล่านี้ว่า เด็กไม่ใช่ผ้าขาว อย่าเข้าใจผิด จงยอมรับในความสามารถ เด็กที่เกิดมามีคุณค่าทั้งสิ้นในแบบฉบับของเขา ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ถ้าผู้ใหญ่จะไม่ละเมิดสิทธิเด็ก ได้โปรดยกเลิกการสอบเข้า ป.1 ทั้งประเทศ

Cr. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี TEPTalk

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: