เราจะดูแลเด็กอัลฟ่าอย่างไร เพื่อใช้ชีวิตใน ศตวรรษที่ 21

เราจะดูแลเด็กอัลฟ่าอย่างไร

แม่ที่มีอยู่จริงเป็นต้นธารของพัฒนาการเสมอไม่ว่ายุคสมัยใด

ในทางจิตวิทยา แม่เป็นต้นทางของสายสัมพันธ์และตัวตน เมื่อลูกเข้าสู่โซเชียลมีเดีย หรืออบายมุขที่มีทั่วทุกพื้นที่ เขาจะมีแม่และสายสัมพันธ์คอยดึงรั้ง มิให้กระทำการที่จะสร้างความเสียหายในระดับที่แก้ไขมิได้อีกเลย

ในทางชีววิทยา แม่เป็นต้นทางที่ช่วยให้ลูกพัฒนาความสามารถพื้นฐานของวงจรประสาทก่อน EF คือ response inhibition & shifting การควบคุมยับยั้งตนเองให้หยุดกระทำหนึ่งเพื่อไปกระทำอีกหนึ่ง ซึ่งคือรากฐานของความสามารถในการเลือกอนาคตที่เหมาะสมกับตนเอง ดีที่สุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะไปได้

ในทางสังคม เด็กๆกำลังเติบโตในสังคมที่ผู้ใหญ่จำนวนมาก รวมทั้งผู้นำประเทศบางประเทศไร้จริยธรรม โกหก หลอกลวง ปล้นสะดม ทำร้ายผู้คนเพียงเพราะคิดเห็นต่างหรือไม่เหมือนเรา ไปจนถึงฆ่าสัตว์และเพื่อนมนุษย์โดยถูกกฎหมาย กฎหมายไม่มีความยุติธรรม และความยุติธรรมไม่มีอยู่จริง เหล่านี้สวนทางกับเรื่องที่สอนที่โรงเรียน และค่านิยมที่สังคมมอบให้ เช่น คำขวัญวันเด็ก หนูต้องเป็นเด็กดี เด็กๆจะพัฒนาผ่าน dilemma เหล่านี้ได้ก็ด้วยการมีแม่ที่คอยดูดซับส่วนเกินในจิตใจ และเปิดโอกาสให้เด็กใช้ส่วนขาดของอีโก้เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ นั่นคือ อัลทรูอิสซึ่มและเอ็มพาธี่ย์ (altruism& empathy)

โลกมาถึงจุดที่มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นด้วยความเร่งสูงสุด ปริมาณของความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นทับถมกันอยู่ในเน็ตรอให้ลูกของเราค้นคว้าและเก็บเกี่ยว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผันผวนอย่างที่สุดเนื่องจากเทคโนโลยี่ดิสรัปชั่นและโลกร้อน เป็นที่เห็นตรงกันในหนังสือจำนวนมากที่สุดว่าทักษะที่เด็กรุ่นอัลฟ่าควรมีคือ EF และทักษะศตวรรษที่ 21

EF คืออะไร? คือความสามารถของสมองที่ใช้ควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำ จนกว่าจะถึงเป้าหมาย เป็นหนึ่งในนิยามที่ดีที่สุด

ทักษะศตวรรษที่ 21 คืออะไร? คือทักษะเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะไอที ซึ่งแยกย่อยและเรียกชื่อต่างๆนานาในเอกสารอีกหลายแหล่ง แต่โดยแนวคิดรวบยอดไปไม่พ้นสามเรื่องนี้

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยตายแล้ว การไปโรงเรียน และอาจจะรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ไร้คุณภาพ นอกจากเสียเวลาชีวิต ยังอาจจะทำให้เอาชีวิตไม่รอด

Cr. นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: