ดาวน์โหลดฟรี! เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก

ดาวน์โหลดฟรี!
หนังสือ ‘เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก’
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียน

หากคุณแม่ไม่มีน้ำนม ลูกยังรู้สึกถึงความเป็นแม่อยู่หรือไม่?
พ่อแม่ควรทำอย่างไรเมื่อพี่น้องทะเลาะกัน?
เหตุใดการปล่อยให้เด็กเล่นและลองจึงเป็นผลดีต่อพัฒนาการทางจิตใจและสมอง?
และเราจะช่วยเด็กพิเศษพัฒนา EF และทักษะการเรียนรู้ได้อย่างไร?
.
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวมสาระความรู้จากการทดลอง งานวิจัย และทฤษฎีใหม่ๆ ที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือ “จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา” มาถ่ายทอดใหม่ในฉบับย่อยง่ายผ่านหนังสือ “เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก” ซึ่งอ่านสนุกและใช้ได้จริง พร้อมพาเราไปตะลุยแดนลี้ลับในสมองของเด็ก ไขข้อข้องใจเรื่องพฤติกรรมชวนปวดหัวของเจ้าตัวน้อย และท่องโลกแห่งพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของศักยภาพในอนาคต
.
หนังสือเล่มนี้เปรียบเหมือนใบเบิกทางสู่โลกแห่งจิตวิทยาเด็ก และเป็นคู่มือชั้นดีที่เหมาะสำหรับพ่อแม่ ครู และใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นศึกษาศาสตร์สาขานี้ พร้อมแนะแนวทางที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่นตอนต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ กระชับสายสัมพันธ์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเพาะเมล็ดพันธุ์อันเยาว์วัยให้หยั่งรากลึกและเติบใหญ่อย่างมั่นคง ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์
.
.
[ส่วนหนึ่งจากคำนำ]
น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
.
ครูควรรู้จิตวิทยาเด็ก ความข้อนี้รู้มานานแล้ว แต่ปัญหาของบ้านเราคือการเรียนเรื่องจิตวิทยาเด็กให้ถึงระดับประยุกต์ใช้ได้เป็นเรื่องยาก เราขาดทั้งตำราและผู้สอนที่หลากหลายมากพอ ส่วนใหญ่เป็นเพียงหนังสือแปลจากตำราแพทย์โดยตรง หรือเขียนซ้ำตำราแพทย์ที่มีอยู่เดิม พูดง่ายๆ ว่าเราผลิตซ้ำ
.
ปัจจุบัน พ่อแม่ แม้กระทั่งปู่ย่าตายายอาจจะต้องรู้จิตวิทยาเด็กด้วย เหตุผลคือโลกเปลี่ยนเร็ว เราเข้าสู่ยุคไอทีตั้งแต่ประมาณสิบปีก่อนเข้าสู่สหัสวรรษใหม่โดยที่ไม่ทันระวัง แล้ววันนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่นและโลกร้อนอย่างแท้จริงโดยไม่ทันเฉลียวใจอีก
.
พูดง่ายๆ ว่าสามัญสำนึกอย่างเดียวอาจจะไม่พอใช้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก
.
.
ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ https://bookscape.co/child-psychology-prasert-free-download

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: