ถูกหรือไม่ กับสุภาษิตที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” เป็นวิธีอบรมสั่งสอนลูกที่พ่อแม่หลายคนยังมองว่า เป็นสิ่งที่ควรทำ

การเลี้ยงลูกเชิงบวก

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักถูกปลูกฝังด้วยคำพังเพยโบราณว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” เป็นวิธีอบรมสั่งสอนลูกที่ถูกต้อง พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงยังใช้ “ด้านลบ” ในการเลี้ยงดูลูก ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา (ดุด่า ตะคอก ตะโกน) ทางจิตใจ (ข่มขู่ให้หวาดกลัว ดูถูก เปรียบเทียบ เพิกเฉย) หรือทางการกระทำ (เฆี่ยนตี หยิก) วิธีการเหล่านี้แม้จะดูเหมือนว่าได้ผลดีในระยะสั้น คือลูกอาจเชื่อฟังและทำตามคำสั่งด้วยความกลัว แต่ในขณะเดียวกันกลับสร้างความวิตกกังวลหรือโกรธให้กับลูก และในระยะยาวจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูก ทำให้เมื่อลูกเติบโตขึ้นลูกยิ่งดื้อหรือต่อต้านมากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

ในความจริงแล้ว พ่อแม่ทุกคนสามารถใช้ “ด้านบวก” ในการอบรมสั่งสอนที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าในตัวเอง มีกำลังใจในการใช้ชีวิต มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักใช้เหตุผล เคารพผู้อื่น รู้สึกเป็นที่รัก นำไปสู่การใช้ชีวิตที่เข้มแข็ง กระตือรือร้น และพากเพียรที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง

วินัยเชิงบวก คืออะไร

หลักการที่สำคัญแรกสุดของวินัยเชิงบวก คือการปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าในรูปแบบใด เช่น ทางวาจา จิตใจ หรือทางการกระทำ แต่ไม่ได้หมายถึงการตามใจเด็กจนเสียคน การไม่มีระเบียบกฏเกณฑ์หรือแนวทางใดๆ ให้เด็กเลย

การสร้างวินัยเชิงบวก คือ การสอนให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุต์ใช้ในชิวตจริงได้ตลอดชีวิต เป็นการพัฒนาอุปนิสัยที่พึงประสงค์ ไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ละครั้งที่เกิดปัญหา เช่น ถ้าเด็กไม่เก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว หรือของเล่นเมื่อใช้เสร็จ หรือมัวแต่เล่นสนุก ไม่ทำการบ้านตามเวลาที่สมควร การสร้างวินัยเชิงบวกจะช่วยให้เขาทำสิ่งที่ควรทำได้ตลอดไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่การดุด่า บังคับให้ทำ หรือลงโทษด้วยความรุนแรง อาจช่วยทำให้เขาทำเฉพาะครั้งที่ถูกลงโทษเท่านั้น ต่อไปก็ต้องดุด่าหรือลงโทษอยู่เรื่อยๆ เพราะป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น

คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการเลี้ยงลูกถูกวิธี ที่ให้ข้อมูลเกี่ยววิธีสร้างเสริมวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กแต่ละวัย

ยังไม่สายถ้าอยากเปลี่ยน

ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูก ให้เป็นวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรง เพียงแค่ใช้ความตั้งใจ และความเข้าใจของคนในครอบครัว ก็สามารถทำได้ ลองดาวน์โหลด คู่มือการเลี้ยงลูกถูกวิธี มาอ่าน (http://endviolencethailand.org/pdf/unicefhandbook.pdf) หรืออ่านข้อมูลจากเพจเหล่านี้ 

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: