เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี

“ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กได้ง่ายและดีที่สุด การใช้ดนตรีเป็นสื่อจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีของสมองทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ทำให้เซลล์สมองเจริญเติบโตและสร้างเครือข่ายโยงใยซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เด็กมีความฉลาด สบายกาย สบายใจ อารมณ์ดี และมีความพร้อมในการเจริญเติบโต” – ดุษฏี พนมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2557

ในช่วง 3 ปีแรกนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเรียนรู้ เซลล์สมองของเด็กๆ กำลังเติบโตเต็มที่ พ่อแม่จึงควรต้องศึกษาพัฒนาการของลูกและไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าที่สุดสำหรับการเรียนรู้ในช่วงนี้ผ่านไป ดนตรีถือเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่นพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสมอง พัฒนาการด้านภาษา

Cr. เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี, ผช.ศ. ดร. มนสิการ เหล่าวานิช

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: